Visum Nigeria aanvragen

 • Heb ik een visum nodig voor Nigeria?
  Ja
 • Kan ik mijn visum ook bij de douane in Nigeria regelen?
  Nee
 • Hoe lang duurt een visumaanvraag voor Nigeria?
  2-7 werkdagen
Visumkosten berekenen Visumkosten berekenen
Visumkosten berekenen

Wat heb je nodig om een visum voor Nigeria aan te vragen?

Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • Kleurenkopie van je informatiepagina uit je paspoort
 • ​BRP uittreksel niet ouder dan 3 maanden OF een kopie van je verblijfsvergunning (alleen nodig indien je niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort)
Pasfoto
Pasfoto
 • 2 officiële pasfoto's 3,5 x 4,5 cm (de pasfoto's mogen niet ouder dan 2 weken zijn)  
 • Op de achterkant je volledige naam schrijven
 • Je kunt ook je pasfoto door KES laten afdrukken. Upload deze dan bij je aanvraag
Ambassadeformulier
Ambassadeformulier
 • Het aanmelden van de aanvraag voor een visum voor Nigeria dient via de website van de immigratiedienst te gebeuren. Kes Visa Support kan je aanmelding verzorgen. Om gebruik te maken van de Nigeria Online invulservice kun je het bijgevoegde formulier gebruiken.
 • Je kunt dit zelf of door KES laten invullen.
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij (niet ouder dan 3 maanden) geschreven op briefpapier van het uitnodigende bedrijf.
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Onderwerp moet "Invitation letter" zijn
 • Mag GEEN aanhef hebben (zoals, Dear visa officer, Dir sirs etc).
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • Paspoortdetails van de aanvrager, en de volledige bedrijfsgegevens van de aanvrager,  en zijn functie in het bedrijf.  
 • Eerste reisdata van het bezoek
 • Aantal inreizen en de duur van het benodigde visum
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij
 • Geldig kopie paspoort van de ondertekende persoon in kleur!
 • Specifiek en uitgebreide reden van het bezoek vermelden. Stel dat u een conferentie bijwoont. Conferentietype, organisatoren en conferentieagenda zijn nodig.
 • Korte uitleg wat de bedrijfsactiviteiten zijn van het Nigeriaanse bedrijf
 • Moet de naam van het bedrijf in Nederland benoemen
 • Vermelden dat de uitnodigende partij immigratie verantwoordelijkheden op zich neemt, d.m.v. de zin: "We, Naam bedrijf, accept full immigration responsibilities for Naam klant."
 • Indien de ondertekenaar van de uitnodiging geen Nigeriaanse staatsburger is, dient er een kopie van een geldige verblijfsvergunning aangeleverd te worden
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Geschreven in het Engels, afgegeven door een Nederlands bedrijf, of een Nederlandse vestiging van het bedrijf.
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Onderwerp moet "Guarantee letter" zijn
 • Geschreven op bedrijfspapier
 • Adres en het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandse bedrijf vermelden
 • Mag GEEN aanheffing hebben (zoals, Dear visa officer, Dir sirs etc).
 • Aantal inreizen, duur van het benodigde visum en naam van de aanvrager vermelden
 • Specifiek en uitgebreide reden van het bezoek vermelden
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakte onkosten
 • Vermelden dat de aanvrager verzekerd is
 • ​Korte uitleg wat de bedrijfsactiviteiten zijn van het Nederlandse bedrijf.
 • Moet de naam van het uitnodigende bedrijf in Nigeria benoemen
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen
 • Ondertekend door leidinggevende of personeelszaken (let op, deze mag niet door jezelf ondertekend worden!)
Overig
Overig
 • Kopie van je gele vaccinatie boekje met bewijs van vaccinatie tegen gele koorts.
 • Als je gevaccineerd bent tegen Covid-19 een kopie van Internationaal vaccinatiebewijs COVID-19 met QR code.
 • Kopie van de bedrijfsregistratie van de uitnodigende organisatie (Certificate of Incorporation)
 • Een origineel Engelse KvK uittreksel  
 • ​Alle documenten moeten zijn getypt in kleur zijn en staand gedrukt worden geleverd
 • Zelfstandige Ondernemers / Eigenaars: Een kopie van u meest recente zakelijke of persoonlijke bankoverzicht van het huidige saldo en uw volledige naam en adres (hierop mag niks doorgestreept zijn of verborgen worden).
 • Ongebruikt visum: Bij een ongebruikt visum dient er op briefpapier een uitgebreide verklaring afgeleverd te worden met de reden.
Biometrische gegevens OIS
Biometrische gegevens OIS
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort biometrische gegevens hebben afgegeven hoeven niet meer persoonlijk naar OIS. KES kan dan de aanvraag indienen, wel moeten wij bij OIS € 100,- servicekosten betalen (dit zijn extra kosten).
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort geen biometrische gegevens hebben afgegeven moeten dit persoonlijk bij OIS doen. Stuur geen documenten op deze documenten neem je mee tijdens je afspraak bij OIS. De kosten hiervan bedragen € 50,- en moeten bij OIS worden voldaan (dit zijn extra kosten).
 • Als een afspraak wordt gemist of de documenten zijn niet in orde kan er pas na een week een nieuwe gratis afspraak worden gemaakt.  Mocht je binnen deze week een nieuwe afspraak willen inplannen dan rekent OIS € 50,- administratie kosten.
Multiple Entry
 • Een multiple entry visum is alleen aan te vragen wanneer het aantoonbaar is dat de reiziger 3 single entry visa eerder heeft gekregen. Graag een kopie van de eerder verkregen visa bijvoegen.
 • Om een multiple entry 12 maanden te krijgen, moet je eerst een multiple entry 6 maanden in je paspoort hebben.
Werkgeversverklaring
Werkgeversverklaring
 • Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) geschreven in het Engels op briefpapier van het bedrijf met de volgende punten:
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Naam bedrijf
 • Naam reiziger plus paspoort gegevens
 • ​Datum indiensttreding
 • Functie
 • Salaris
 • Doel van je bezoek aan Nigeria
 • Contactgegevens bedrijf
 • ​Handtekening werkgever
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 3 maanden 30 dagen 10 werkdagen €275 €205.7 €480.7
multiple entry 6 maanden 30 dagen 10 werkdagen €525 €205.7 €730.7
multiple entry 12 maanden 30 dagen 10 werkdagen €525 €205.7 €730.7
single entry spoed 3 maanden 30 dagen 2 werkdagen €425 €387.2 €812.2
multiple entry spoed 6 maanden 30 dagen 2 werkdagen €675 €387.2 €1062.2
multiple entry spoed 12 maanden 30 dagen 2 werkdagen €675 €387.2 €1062.2
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • Kleurenkopie van je informatiepagina uit je paspoort
 • Voor reizigers die nog geen biometrische gegevens hebben afgegeven en dit dus nog moeten doen bij OIS
 • Voor reizigers die in het verleden hun biometrische gegevens hebben afgegeven bij OIS hoeven dit vanwege het COVID-19 virus niet meer te doen.  
 • ​BRP uittreksel niet ouder dan 3 maanden OF een kopie van je verblijfsvergunning (alleen nodig indien je niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort)
Ambassadeformulier
Ambassadeformulier
 • Het aanmelden van de aanvraag voor een visum voor Nigeria dient via de website van de immigratiedienst te gebeuren. Kes Visa Support kan je aanmelding verzorgen. Om gebruik te maken van de Nigeria Online invulservice kun je het bijgevoegde formulier gebruiken.
 • Je kunt dit zelf of door KES laten invullen.
Pasfoto
Pasfoto
 • 2 officiële pasfoto's 3,5 x 4,5 cm (de pasfoto's mogen niet ouder dan 2 weken zijn)
 • Op de achterkant je volledige naam schrijven
 • Je kunt ook je pasfoto door KES laten afdrukken. Upload deze dan bij je aanvraag
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief, geschreven in het Engels, afgegeven door een Nederlands bedrijf, of een Nederlandse vestiging van het bedrijf.
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Onderwerp moet "Guarantee letter" zijn
 • Geschreven op bedrijfspapier
 • Adres en het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandse bedrijf/vestiging vermelden. Indien het geen Nederlands bedrijf/vestiging is, hoeft dit niet.
 • Aantal inreizen, duur van het benodigde visum en naam van de aanvragen vermelden. Indien uitreisdatum niet bekend is, dit vermelden inclusief de reden.
 • Specifiek de reden van het bezoek vermelden
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakte onkosten
 • Vermelden dat de aanvrager verzekerd is
 • ​Korte uitleg wat de bedrijfsactiviteiten zijn van het Nederlandse bedrijf.
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen
 • Ondertekend door leidinggevende of personeelszaken
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij (niet ouder dan 3 maanden) geschreven op briefpapier van het uitnodigende bedrijf.
 • Onderwerp moet "Invitation letter" zijn
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • Paspoortdetails van de aanvrager
 • Eerste reisdata en de specifieke reden van het bezoek
 • Aantal inreizen en de duur van het benodigde visum
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij
 • Geldig kopie paspoort van de ondertekende persoon
 • Vermelden dat de uitnodigende partij immigratie verantwoordelijkheden op zich neem, d.m.v. de zin: "We, Naam bedrijf, accept full immigration responsibilities for Naam klant."
 • Korte uitleg wat de bedrijfsactiviteiten zijn van het Nigeriaanse bedrijf
 • Indien de ondertekenaar van de uitnodiging geen Nigeriaanse staatsburger is, dient er een kopie van een geldige verblijfsvergunning aangeleverd te worden
Overig
Overig
 • Kopie van je gele vaccinatie boekje.
 • Als je gevaccineerd bent tegen Covid-19 een kopie van Internationaal vaccinatiebewijs COVID-19 met QR code.  
 • Een scan van het Certifcate of incorporation:  Dit dient het bedirijf waarvoor je werkt of het uitnodigende bedrijf in Nigeria te verzorgen. Het document wordt afgegeven door de lokale KvK. Het adres van het bedrijf moet gelijk zijn aan het adres dat op de Certificate of Incorporation staat
 • Pre Approval Letter (Cable) van de Nigeriaanse Immigratiedienst gericht aan de ambassade in Den Haag.
 • Een origineel Engelse KvK uittreksel
 • Alle documenten moeten zijn getypt, in kleur geprint zijn en staand gedrukt worden geleverd
 • Het aanmelden van de aanvraag voor een visum voor Nigeria dient via de website van de immigratiedienst te gebeuren. Voor het aanmelden bij de immigratiedienst betaald u aparte kosten naast de kosten voor het visum. 
 • Ongebruikt visum: Bij een ongebruikt visum dient er op briefpapier een uitgebreide verklaring afgeleverd te worden met de reden.
Biometrische gegevens OIS
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort biometrische gegevens hebben afgegeven hoeven niet meer persoonlijk naar OIS. KES kan dan de aanvraag indienen, wel moeten wij bij OIS € 100,- servicekosten betalen (dit zijn extra kosten).
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort geen biometrische gegevens hebben afgegeven moeten dit persoonlijk bij OIS doen. Stuur geen documenten op deze documenten neem je mee tijdens je afspraak bij OIS. De kosten hiervan bedragen € 50,- en moeten bij OIS worden voldaan (dit zijn extra kosten).
 • Als een afspraak wordt gemist of de documenten zijn niet in orde kan er pas na een week een nieuwe gratis afspraak worden gemaakt.  Mocht je binnen deze week een nieuwe afspraak willen inplannen dan rekent OIS € 50,- administratie kosten.
Werkgeversverklaring
Werkgeversverklaring
 • Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) geschreven in het Engels op briefpapier van het bedrijf met de volgende punten:
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Naam bedrijf
 • Naam reiziger plus paspoort gegevens
 • ​Datum indiensttreding
 • Functie
 • Salaris
 • Doel van je bezoek aan Nigeria
 • Contactgegevens bedrijf
 • ​Handtekening werkgever
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 3 maanden 90 dagen 10 werkdagen €235 €205.7 €440.7
single entry spoed 3 maanden 90 dagen 2 werkdagen €385 €387.2 €772.2
Paspoort
Paspoort
 • ​Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • Kleurenkopie van je informatiepagina uit je paspoort
 • BRP uittreksel niet ouder dan 3 maanden OF een kopie van je verblijfsvergunning (alleen nodig indien je niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort)
Ambassade formulier
Ambassade formulier
 • Het aanmelden van de aanvraag voor een visum voor Nigeria dient via de website van de immigratiedienst te gebeuren. Kes Visa Support kan je aanmelding verzorgen.
 • Je kunt dit zelf of door KES laten invullen.
Pasfoto's
Pasfoto's
 • 4 officiële pasfoto's 3,5 x 4,5 cm (de pasfoto's mogen niet ouder dan 2 weken zijn)
 • Op de achterkant je volledige naam schrijven
Uitnodiging (4 exemplaren)
Uitnodiging (4 exemplaren)
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij (niet ouder dan 3 maanden) geschreven op briefpapier van het uitnodigende bedrijf.
 • Geadresseerd aan de Nigeria Ambassador, attention of immigration desk Nigeria Embassy The Hague met het volledige adres.
 • Onderwerp moet "Invitation letter" zijn
 • Mag GEEN aanhef hebben (zoals, Dear visa officer, Dir sirs etc).
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • ​Paspoortdetails van de aanvrager
 • Eerste reisdata en de specifieke reden van het bezoek
 • Aantal inreizen en de duur van het benodigde visum
 • ​Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij
 • Geldig kopie paspoort van de ondertekende persoon in kleur!
 • Specifiek en uitgebreide reden van het bezoek vermelden
 • ​​Korte uitleg wat de bedrijfsactiviteiten zijn van het Nigeriaanse bedrijf
 • Indien de ondertekenaar van de uitnodiging geen Nigeriaanse staatsburger is, dient er een kopie van een geldige verblijfsvergunning aangeleverd te worden
Overig
Overig
 • Expatriate quota: Dit dient het bedrijf in Nigeria te verzorgen via het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zowel origineel als gewaarmerkte kopie, met een geldigheidsduur van minimaal 6 maanden en met de baan die overeenkomt met die in het aanbod en in contract.
 • Een volledige kopie van het contract ondertekend en gedateerd door beide partijen, dit moet de aangeboden functie bevatten die overeenkomt met die vermeld op de Expatriate Quota
 • Een baanaanbod van het bedrijf, dit moet de aangeboden functie bevatten die overeenkomt met die vermeld op de Expatriate Quota
 • Een getypte acceptatiebrief van de sollicitant waarin staat dat ze de functie accepteren, deze moet de aangeboden functie bevatten die overeenkomt met die vermeld op het expatriatequotum.
 • Recent Engelstalig Curriculum Vitae
 • Orignele diploma's, overeenkomend met die vermeld op het CV
 • Kopieën van originele kwalificaties/certificaat/diploma deze moeten worden gelegaliseerd door Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO), Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ambassade van Nigeria. KES kan het legaliseren van je diploma verzorgen. 
 • Alle documenten (ook de gelegaliseerden) dienen in viervoud aangeleverd te worden. 
 • Certificate of Incorporation: Dit dient het bedrijf waarvoor je werkt of het uitnodigende bedrijf in Nigeria te verzorgen. Het document wordt afgegeven door de lokale KvK. Het adres van het uitnodigende bedrijf moet gelijk zijn aan het adres dat op de Certificate of Incorporation staat. 
Biometrische gegevens OIS
Biometrische gegevens OIS
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort biometrische gegevens hebben afgegeven hoeven niet meer persoonlijk naar OIS. KES kan dan de aanvraag indienen, wel moeten wij bij OIS € 100,- servicekosten betalen (dit zijn extra kosten).
 • Voor reizigers die op hun hudige paspoort geen biometrische gegevens hebben afgegeven moeten dit persoonlijk bij OIS doen. Stuur geen documenten op deze documenten neem je mee tijdens je afspraak bij OIS. De kosten hiervan bedragen € 50,- en moeten bij OIS worden voldaan (dit zijn extra kosten).
 • Als een afspraak wordt gemist of de documenten zijn niet in orde kan er pas na een week een nieuwe gratis afspraak worden gemaakt.  Mocht je binnen deze week een nieuwe afspraak willen inplannen dan rekent OIS € 50,- administratie kosten.
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Vaccinaties
Vaccinaties
 • Kopie van je gele vaccinatie boekje met bewijs van vaccinatie tegen gele koorts.
 • Als je gevaccineerd bent tegen Covid-19 een kopie van Internationaal vaccinatiebewijs COVID-19 met QR code.
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 3 maanden 90 dagen 10 werkdagen €363 €205.7 €568.7
single entry spoed 3 maanden 90 dagen 2 werkdagen €513 €387.2 €900.2
Paspoort
Paspoort
 • ​Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • Kleurenkopie van je informatiepagina uit je paspoort
 • BRP uittreksel niet ouder dan 3 maanden OF een kopie van je verblijfsvergunning (alleen nodig indien je niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort)
Pasfoto
Pasfoto
 • 2 officiële pasfoto's 3,5 x 4,5 cm (de pasfoto's mogen niet ouder dan 2 weken zijn) 
 • Op de achterkant je volledige naam schrijven
 • Je kunt ook je pasfoto door KES laten afdrukken. Upload deze dan bij je aanvraag
Bevestiging hotel
Bevestiging hotel
 • Hotelbevestiging van je gehele reis in Nigeria
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Reisschema
Reisschema
 • Reisschema met een dag tot dag beschrijving van je reis, in Engels, en handtekening reiziger ( alleen bij een toeristen visum)
 • Dit is niet verplicht als je je Nigeriaanse partner gaat bezoeken.
Bankafschrift
Bankafschrift
 • Van de afgelopen 3 maanden en met saldo van de rekening. 
 • Je volledige naam en adresgegevens moet zichtbaar zijn
 • of een Loonstrook met je volledige naam en adresgegevens.
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Indien je bij familie of vrienden logeert, dien je een getypte uitnodiging toe te voegen van de persoon bij wie je verblijft. De uitnodiging bevat de volgende gegevens:
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres!  
 • Mag GEEN aanhef hebben (zoals, Dear visa officer, Dir sirs etc).
 • De uitnodigingsbrief moet zijn voorzien van een datum
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • Duur en uitgebreide reden van bezoek
 • De uitnodigende persoon verklaart dat hij/zij volledig financieel aansprakelijk is
 • Bankafschrift van de uitnodigende partij waaruit blijkt dat er voldoende saldo is om de periode die je er verblijft te betalen
 • Kleuren kopie paspoort en handtekening van de uitnodigende persoon
 • Vermelden dat de uitnodigende partij immigratie verantwoordelijkheden op zich neemt, d.m.v. de zin: "We, Naam , accept full immigration responsibilities for Naam klant."
 • Indien de ondertekenaar van de uitnodiging geen Nigeriaanse staatsburger is, moeten onderstaande punten ook in de brief worden verwerkt:
 • Korte introductie van de uitnodigende persoon
 • Beroep en functie van huidig beroep
 • Kleuren kopie van een geldige verblijfsvergunning
 • De relatie tot de visumaanvrager
 • Als je bij de uitnodigende partij logeert, moet dat ook in de uitnodiging komen te staan. 
Overig
Overig
 • Als de aanvrager getrouwd is met een Nigeriaan: kleurenkopie huwelijkscertificaat en kleurenkopie van de informatiepagina paspoort van partner.
 • Reizen met kinderen: kopie + origineel geboorteakte(s) met de namen van de ouders erop vermeld en kleurenkopieen van informatiepagina uit de paspoorten van de ouders Als een van de ouders niet mee reist, dient er een ondertekende verklaring incl. een kopie van het paspoort aan de consulaire afdeling van de ambassade gericht te worden, waarin de niet-reizende ouder toestemming verleend aan de andere ouder om te reizen met hun kind(eren).
 • Er moet een bewijs van een familieband worden geleverd. Neem contact op met KES
 • Informatie: Het aanmelden van de aanvraag voor een visumdienst moet via de website van de immigratiedienst gebeuren. Hiervoor betaal je aparte kosten naast de administratiekosten voor het visum. 
 • ​Alle documenten moeten zijn getypt in kleur zijn en staand gedrukt worden geleverd
 • ​Een multiple entry visum is alleen aan te vragen wanneer aantoonbaar is dat de reiziger eerder in Nigeria is geweest. 
 • Bij een ongebruikt visum dient er op briefpapier een verklaring afgeleverd te worden met de reden hiervoor. 
Ambassadeformulier
Ambassadeformulier
 • Het aanmelden van de aanvraag voor een visum voor Nigeria dient via de website van de immigratiedienst te gebeuren. Kes Visa Support kan je aanmelding verzorgen. Om gebruik te maken van de Nigeria Online invulservice kun je het bijgevoegde formulier gebruiken.
 • Je kunt dit zelf of door KES laten invullen.
Biometrische gegevens OIS
Biometrische gegevens OIS
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort biometrische gegevens hebben afgegeven hoeven niet meer persoonlijk naar OIS. KES kan dan de aanvraag indienen, wel moeten wij bij OIS € 100,- servicekosten betalen (dit zijn extra kosten).
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort geen biometrische gegevens hebben afgegeven moeten dit persoonlijk bij OIS doen. Stuur geen documenten op deze documenten neem je mee tijdens je afspraak bij OIS. De kosten hiervan bedragen € 50,- en moeten bij OIS worden voldaan (dit zijn extra kosten).
 • Als een afspraak wordt gemist of de documenten zijn niet in orde kan er pas na een week een nieuwe gratis afspraak worden gemaakt. Mocht je binnen deze week een nieuwe afspraak willen inplannen dan rekent OIS € 50,- administratie kosten.
Introductiebrief aanvrager
Introductiebrief aanvrager
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Mag GEEN aanhef hebben (zoals, Dear visa officer, Dir sirs etc).
 • De introductiebrief moet zijn voorzien van een datum
 • Moet je eigen volledige adres bevatten en het adres van je verblijfplaats 
 • Uitgebreide Introductie over jezelf. Uitleg wie je bent, wat je doet in het dagelijks leven, wat voor werk je doet. Dit mag niet ''puntsgewijs'' 
 • Paspoort gegevens
 • ​Volledig adres, met alle contactgegevens van de genodigden
 • ​​Wie ga je bezoeken / wat je gaat bezoeken en uitgebreide reden van het bezoek. Noem wat belangrijke punten in deze brief.
 • Met wie je de reis gaat maken
 • Type visa wat je aanvraagt bijvoorbeeld: "Visitor Single Entry" of "Tourist Single Entry"
 • ​Duur van het bezoek
 • Moet een handtekening met voorletter(s) en achternaam bevatten
 • Titel van de brief moet zijn: Letter of Introduction
 • Let op!! Deze brief moet getypt zijn met volledige zinnen. 
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 3 maanden 30 dagen 7 werkdagen €275 €205.7 €480.7
multiple entry 6 maanden 30 dagen 7 werkdagen €525 €205.7 €730.7
multiple entry 12 maanden 30 dagen 7 werkdagen €525 €205.7 €730.7
Visum aanvragen

Informatie over visumaanvraag Nigeria

Visum aanvragen Visum aanvragen

Veelgestelde vragen bij visumaanvraag voor Nigeria

What visa do I need for my trip to Nigeria?
Tourist

Business

TWP

STR
Ik wil mijn Nigeriaanse paspoort verlengen. Kan dat via KES?
Personen met de Nigeriaanse nationaliteit kunnen bij de ambassade in Den Haag hun paspoort verlengen. Het is noodzakelijk om ook hier een creditcard betaling te doen op het INNOVATE1 platform. Als je niet in het bezit bent van een geregistreerde creditcard kunnen wij je assisteren met deze betaling.
Wat is INNOVATE1 Services?
Om een visumaanvraag in te kunnen dienen bij de ambassade van Nigeria moet je je eerst laten registreren bij  de immigratiedienst. INNOVATE1 Services verzorgt de online registratie en brengt hier kosten voor in rekening. 
Welk visum heb ik nodig als ik voor een adoptie naar Nigeria reis?
Nigeria kent geen speciaal adoptievisum. Als je met dit doel naar Nigeria reist moet je een zakelijk visum aanvragen.
Op welke dagen kan ik mijn visumaanvraag voor Nigeria indienen?
Visumaanvragen met een normale verwerkingsduur kun je alleen op maandag, dinsdag en donderdag bij de ambassade worden ingediend. Aanvragen met een spoedprocedure kunnen wel elke werkdag worden ingediend.
Kan ik als toerist naar Nigeria?
Alle toeristenvisa zijn tijdelijk opgeschort, behalve voor Nederlandse paspoorthouders van Nigeriaanse afkomst en voor personen die getrouwd zijn met een Nigeriaanse man/vrouw of worden uitgenodigd door familie of vrienden.