Visum India aanvragen

 • Heb ik een visum nodig voor India?
  Ja
 • Kan ik mijn visum ook bij de douane in India regelen?
  Nee
 • Hoe lang duurt een aanvraag bij de ambassade van India?
  3-6 werkdagen
Visumkosten berekenen Visumkosten berekenen
Visumkosten berekenen

Wat heb je nodig om een visum voor India aan te vragen?

Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden na verblijf geldig te zijn
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • BRP uittreksel, niet ouder dan 3 maanden, OF een kopie van je verblijfsvergunning (alleen nodig als je niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort)
Ambassade formulier
Ambassade formulier
 • Officieel aanvraagformulier van de Indiase ambassade. Deze vullen wij voor u in. Email, contact nummer en andere persoonlijke gegevens moet alleen vermeld worden op de visumaanvraagformulier. 
Pasfoto’s
Pasfoto’s
 • 2 officiële paspoortfoto's van 5x5 cm waarbij de schouders zichtbaar en bedekt zijn 
Overige documenten
Overige documenten
 • General Declaration (Algemene Verklaring) dient ingevuld te worden (deze vind je onder "downloads" op onze website)
 • Zelfstandige ondernemers dienen een KvK uittreksel toe te voegen. De KvK uittreksel mag níet ouder dan 6 maanden oud zijn.
 • Werkzaam in de media Aanvragers die in de media werken moeten een toeristenvisum/journalistenvisum aanvragen
 • Indien je een dubbele nationaliteit hebt, moet je een kopie van de informatiepagina van je tweede paspoort aanleveren. Als daar een geldig Indiaas visum in staat, moet je dit paspoort meenemen zodat het visum gecanceld kan worden. 
 • Ondertekend Declaration form voor aanvragers met tweede paspoort (deze vind je onder "downloads" op onze website)
Kinderen onder de 18 jaar
Kinderen onder de 18 jaar
 • Een geboorteakte of familie-uitreksel, met namen van beide ouders erop, moet worden aangeleverd als een kind van onder de 18 meereist met de ouders en er moet een Engelstalige verklaring van toestemming (Letter of Consent) aangeleverds worden als deze met beide ouders of met één ouder meereist. Deze verklaring moet:  
 • Aangeven dat de ouder(s)/voogd(en) toestemming geven aan de minderjarige om naar dit land te reizen 
 • Ondertekend zijn door de ouder(s)/voogd(en) 
 • Een kopie van het paspoort van de ondertekenende ouder(s)/voogd(en) als bijlage hebben
 • Een bewijs van ouderschap/voogdij als bijlage meeleveren, indien de achternaam van de minderjarige niet overeenkomt met die van de ondertekenende ouder/voogd
 • Als je bij de politie of in het leger werkt, moet je een werkgeversverklaring aanleveren waarin staat wat het doel van je reis is.
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
multiple entry 6 maanden 90 dagen 14 werkdagen €146.26 €96.8 €243.06
multiple entry 12 maanden 90 dagen 14 werkdagen €146.26 €96.8 €243.06
multiple entry spoed 6 maanden 90 dagen 6 werkdagen €146.26 €157.3 €303.56
multiple entry spoed 12 maanden 90 dagen 6 werkdagen €146.26 €157.3 €303.56
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • BRP uittreksel, niet ouder dan 3 maanden, OF een kopie van je verblijfsvergunning (alleen nodig als je niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort)
Ambassadeformulier
Ambassadeformulier
 • Officieel aanvraagformulier van de Indiase ambassade. Deze vullen wij voor u in. Email, contact nummer en andere persoonlijke gegevens moet alleen vermeld worden op de visumaanvraagformulier. 
Pasfoto's
Pasfoto's
 • 2 officiële paspoortfoto's van 5x5 cm met witte achtergrond waarbij de schouders zichtbaar en bedekt zijn
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief, geschreven in het Engels, afgegeven door een Nederlands bedrijf of een Nederlands vestiging van het bedrijf. Voorwaarden van de brief: 
 • Geschreven op bedrijfspapier
 • Gericht aan The Embassy of India
 • Adres en het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandse bedrijf vermelden
 • Aantal inreizen, duur van het benodigde visum en naam van de aanvrager vermelden
 • Specifiek de reden van het bezoek vermelden
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakt onkosten
 • Vermelden dat de aanvrager verzekerd is
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen
 • Ondertekend door leidinggevende of personeelszaken
 • Paspoort details van de aanvrager
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij op briefpapier welke de volgende gegevens dient te bevatten:
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • Paspoort details van de aanvrager
 • Eerste reisdata
 • Aantal inreizen en de duur van de benodigde visum
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij
 • Gegevens van het Nederlandse bedrijf
 • Het doel van de reis
 • De duur van de reis
Overige documenten
Overige documenten
 • Engelstalige Kamer van Koophandel uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het Nederlandse bedrijf. De KvK uittreksel mag níet ouder dan 6 maanden zijn.
 • Certificate of incorporation van het uitnodigende bedrijf in India
 • General Declaration (Algemene Verklaring) dient ingevuld te worden (deze vind je onder "downloads" op onze website)
 • Verklaring waarin de aanvrager verklaart waarom hij/zij minder dan 5 jaar een zakelijk Visum aanvraagd
 • Indien je een dubbele nationaliteit hebt, moet je een kopie van de informatiepagina van je tweede paspoort aanleveren. Als daar een geldig Indiaas visum in staat, moet je dit paspoort meenemen zodat hat visum gecanceld kan worden. 
 • Ondergetekend Declaration form voor aanvragers met tweede paspoort (deze vind je onder "downloads" op onze website)
 • Indien de aanvrager minder dan 2 jaar woonachtig is geweest in Nederland, moet het Telex Form (staat onder "Downloads" op onze website) ingevuld worden.
 • Als de aanvrager een echtgeno(o)t(e)/ouder met een zakelijk visum vergezelt dan moeten de volgende documenten worden aangeleverd: 
 • Een kopie van het paspoort en visum van de partner/ouder
 • Indien uitnodigend lid de financiën regelt, dan verklaring van het lid
 • Huwelijksakte in het geval van vergezellen van een echtgenoot een geboorteakte voor begeleidende ouder
 • Als de aanvrager een sport beoefend of deel uitmaakt van een sportteam die deel gaat nemen aan internationale wedstrijden dan zijn de volgende documenten nodig : 
 • Uitnodigingsbrief van de Indiase organisatie waarin de gegevens van de aanvrager staan, de naam van de sportorganisatie in Nederland, de reden van de reis, de plekken die bezocht gaan worden en de duur van de reis
 • Bewijs van financiële draagkracht door een recent bankafschrift waarop de naam van de aanvrager staat en een positief saldo
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
multiple entry 12 maanden 180 dagen 6 werkdagen €151.26 €121 €272.26
multiple entry 60 maanden 180 dagen 6 werkdagen €260.25 €121 €381.25
multiple entry spoed 12 maanden 180 dagen 5 werkdagen €151.26 €151.25 €302.51
multiple entry spoed 60 maanden 180 dagen 5 werkdagen €260.25 €151.25 €411.5
Scan Paspoort
Scan Paspoort
 • Upload duidelijke scan van de informatiepagina van je paspoort (in PDF formaat)
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
Scan Pasfoto
Scan Pasfoto
 • Upload een duidelijk, digitale pasfoto met een witte achtergrond in JPG formaat (5x5 cm)
Scan Visitekaartje
Scan Visitekaartje
 • Upload een uidelijke scan van je visitekaartje in PDF formaat
Let op!
Let op!
 • Dit visum is een digitaal exemplaar, je hoeft geen documenten op te sturen!!
Scan Uitnodiging
Scan Uitnodiging
 • Upload Uitnodiging van de uitnodigende partij op briefpapier welke de volgende gegevens dient te bevatten.
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij.
 • Paspoort details van de aanvrager.
 • Eerste reisdata.
 • Aantal inreizen en de duur van de benodigde visum.
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij.
 • Gegevens van het Nederlandse bedrijf.
 • Het doel van de reis.
 • De duur van de reis.
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
multiple entry 12 maanden 180 dagen 6 werkdagen €90 €48.4 €138.4
multiple entry spoed 12 maanden 180 dagen 3 werkdagen €90 €69.58 €159.58
Scan Paspoort
Scan Paspoort
 • Duidelijke scan van de informatiepagina van je pasporrt (in PDF formaat)
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
Scan Pasfoto
Scan Pasfoto
 • Een duidelijk, digitale pasfoto met een witte achtergrond in JPG formaat (5x5 cm)
Let op!
Let op!
 • Dit visum is een digitaal exemplaar, je hoeft geen documenten op te sturen!!
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
double entry 1 maand 30 dagen 6 werkdagen €30 €48.4 €78.4
multiple entry 12 maanden 90 dagen 6 werkdagen €47 €48.4 €95.4
multiple entry 60 maanden 90 dagen 6 werkdagen €90 €48.4 €138.4
double entry spoed 1 maand 30 dagen 6 werkdagen €30 €69.58 €99.58
multiple entry spoed 12 maanden 90 dagen 6 werkdagen €47 €69.58 €116.58
multiple entry spoed 60 maanden 90 dagen 6 werkdagen €90 €69.58 €159.58
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • BRP uittreksel, niet ouder dan 3 maanden, OF een kopie van je verblijfsvergunning (alleen nodig als je niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort)
 • Indien je een dubbele nationaliteit hebt, moet je een kopie van de informatiepagina van je tweede paspoort aanleveren. Als daar een geldig Indiaas visum in staat, moet je dit paspoort meenemen zodat hat visum gecanceld kan worden. 
 • Ondergetekend Declaration form voor aanvragers met tweede paspoort (deze vind je onder "downloads" op onze website)
 • Indien de aanvrager minder dan 2 jaar woonachtig is geweest in Nederland, moet het Telex Form (staat onder "Downloads" op onze website) ingevuld worden.
Ambassadeformulier
Ambassadeformulier
 • Officieel aanvraagformulier van de Indiase ambassade. Deze vullen wij voor u in. Email, contact nummer en andere persoonlijke gegevens moet alleen vermeld worden op de visumaanvraagformulier. 
Pasfoto's
Pasfoto's
 • 2 officiële paspoortfoto's van 5x5 cm waarbij de schouders zichtbaar en bedekt zijn
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief, geschreven in het Engels, afgegeven door een Nederlands bedrijf of een Nederlands vestiging van het bedrijf. Voorwaarden van de brief: 
 • Geschreven op bedrijfspapier
 • Adres en het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandse bedrijf vermelden
 • Aantal inreizen, duur van het benodigde visum en naam van de aanvrager vermelden
 • Specifiek de reden van het bezoek vermelden
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakt onkosten
 • Vermelden dat de aanvrager verzekerd is
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen
 • Ondertekend door leidinggevende of personeelszaken
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij op briefpapier welke de volgende gegevens dient te bevatten:
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • Paspoort details van de aanvrager
 • Eerste reisdata
 • Specifieke reden van het bezoek vermelden
 • Aantal inreizen en de duur van de benodigde visum
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij
 • Het onderwerp, de locatie en de datum/data van de conferentie
Overige documenten
Overige documenten
 • Engelstalige Kamer van Koophandel uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het Nederlandse bedrijf. De KvK uittreksel mag níet ouder dan 6 maanden zijn.
 • Certificate of incorporation van het uitnodigende bedrijf in India
 • General Declaration (Algemene Verklaring) dient ingevuld te worden (deze vind je onder "downloads" op onze website)
 • Verklaring waarin de aanvrager verklaart waarom hij/zij minder dan 5 jaar een Toeristen Visum aanvraagd
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
multiple entry 12 maanden 90 dagen 6 werkdagen €137.5 €90.75 €228.25
multiple entry spoed 12 maanden 90 dagen 3 werkdagen €137.5 €157.3 €294.8
Visum aanvragen

Informatie over visumaanvraag India

Checklist visum India

Let op: Een e-visum voor India moet minimaal 4 werkdagen voor vertrek aangevraagd worden

Voor India bestaan er twee soorten visa: een e-visum en een regulier visum.
In de meeste gevalen is het makkelijker en goedkoper om een e-visum aan te vragen voor India. Voor het aanvragen van een e-visum moet je wel aan een aantal vereisten voldoen:

 • Je moet per vliegtuig, boot of cruiseschip aankomen in India
 • Je reist met een zakelijk of toeristisch doel (vrienden/familie bezoek valt hier ook onder)
 • Je gaat niet voor een bedrijf in India werken
 • Je werkt niet voor een NGO
 • Je gaat geen vrijwilligerswerk doen
 • Je verlaat India via een Immigration Check Post
Bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina kun je zien of je met jouw paspoort in aanmerking komt voor het aanvragen van een e-visum. Lees ook de rest van de vragen door zodat je zeker weet of je een e-visum of een regulier visum voor India aan moet vragen.


Met behulp van onze checklists kun je afhankelijk van het type visum dat je nodig hebt zien welke documenten je dient aan te leveren.

Heb je na het lezen van deze pagina toch nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Vergemakkelijk nu je visumaanvraag met KES Visum Support.

Biometrische gegevens

Voor het aanvragen van een fysiek visum voor India moet je in persoon langs het visa center in Den Haag gaan om je biometrische gegevens af te geven.
Heb je dat in de afgelopen 5 jaar al gedaan dan is dit niet meer nodig. 
Wij kunnen dan je aanvraag indienen zonder dat je naar Den Haag hoeft te komen.

Visumvoorbeeld India

Het reguliere visum voor india is een fysieke sticker die in je paspoort wordt geplakt.

 1. Hier staat je naam. Deze moet overeenkomen met de naam in je paspoort. Als je een lange naam hebt kan het zijn dat een gedeelte van je naam wordt weggelaten op het visum. Dit is geen probleem.
 2. Hier staat je paspoortnummer. Deze moet overeenkomen met het paspoortnummer in je paspoort.
 3. Wat voor type visum je hebt is afhankelijk van met welke reden je naar India wilt reizen. 
 4. Hier staat hoe vaak je van plan bent om met dit visum India in te reizen.
 5. Dit is de datum waarop je visum is afgegeven.
 6. Dit is de datum waarop je visum verloopt.
 7. Hier komt je pasfoto. Deze moet voldoen aan de officiële eisen. 
 8. Dit is het visumnummer. De ambassade geeft elk visum een eigen nummer. Dit nummer kan je gebruiken als je contact wilt hebben met de ambassade over je visum.
Het e-visum voor india wordt als PDF document afgegeven en dien je uit te printen om fysiek in India te kunnen tonen met een geldig paspoort.

Informatie ambassade India

India Visa Application Service Center

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag.
Aanvraag indienen 9.00 tot 15.00 uur
Aanvraag ophalen/betalingen doen 17.00 tot 17.00 uur
Locatie:
Parkstraat 99, 2514 JH, Den Haag, Nederland.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag.
Aanvraag indienen 9.00 tot 14.30 uur
Aanvraag ophalen/betalingen doen 12.00 tot 15.00 uur
Locatie:
Stationsplein 45,Unit A3.003,3013 AK Rotterdam, Nederland.


Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag.
Aanvraag indienen 9.00 tot 14.30 uur
Aanvraag ophalen/betalingen doen 15.00 tot 17.00 uur
Locatie:
Travelport Building, Radarweg 501-545, 1043 NZ, Amsterdam, Nederland
Dichstbijzijnde parkeerplaats: Naritaweg of P+R Sloterdijk (achter NS Station Sloterdijk)

 
Visum aanvragen Visum aanvragen

Veelgestelde vragen bij visumaanvraag voor India

Ik kom per vliegtuig in India aan. Op welke luchthavens is mijn visum geldig?
Je mag op de volgende luchthavens aankomen in India: Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Portblair, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi en Vishakhapatnam.
 
Ik kom met de boot in India aan. Waar is mijn visum geldig?
Als je met de boot of per schip aankomt in India moet dat bij een van de volgende zeehavens: Chennai, Cochin, Mormugao (bij Goa), New Mangalore en Mumbai
Wanneer moet ik een fysiek visum voor India aanvragen?
Het is niet altijd mogelijk om een e-visum voor India aan te vragen. In de volgende gevallen dien je een fysiek visum aan te vragen:
 • Als je als toerist langer dan 90 dagen aaneengesloten wilt verblijven
 • Als je als zakenreiziger langer dan 180 dagen in het land verblijft
 • Als je in India wilt studeren
 • Als je vrijwilligerswerk in India wilt doen
 • Als je in India wilt werken (bij een Indiaas bedrijf)
Ik reis met een baby/kind naar India. Moet ik daar ook een visum voor aanvragen?
Iedereen die uit een visumplichtig land (Nederland/België) komt moet in het bezit zijn van een geldig visum voor India. Kinderen en baby's hebben geen vrijstelling. 
Welke regio's in India kennen bijzondere restricties?
Als u in India een bezoek wilt brengen aan de regio’s Sikkim, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram of Nagaland, dan is een visum niet voldoende. Voor een verblijf in Manipur, Mizoram of Nagaland moet de reiziger zich binnen 24 uur na aankomst melden bij een zogenaamd ‘Foreigner Registration Office’. Voor een bezoek aan Sikkim is een Inner Line Permit (ILP) vereist en voor een bezoek aan Arunachal Pradesh is een Protected Area Permit (PAP) vereist. 
Zijn er biometrische gegevens nodig voor een visum India?
Wanneer u een e-visum aanvraagt, wordt uw vingerafdruk en gezichtsscan afgenomen bij aankomst in India door een douanemedewerker. Vraagt u een regulier visum voor India aan via de ambassade, dan staat u de biometrische gegevens vooraf af. U maakt hierbij een afspraak bij de Ambassade van India.
Kan ik de datum en/of locatie van aankomst en/of vertrek wijzigen op mijn visum?
Het is toegestaan de datum en locatie van aankomst en/of vertrek nog te wijzigen na het aanvragen van het visum, mits ze voldoen aan de visumvoorwaarden en vallen binnen de geldigheidstermijn.