Visum Angola aanvragen

 • Heb ik een visum nodig voor Angola?
  Ja
 • Moet ik het visum voor mijn aankomst in Angola regelen?
  Ja
 • Hoe lang van te voren kan ik het visum voor Angola aanvragen?
  Je kunt het visum maximaal 2 maanden van te voren aanvragen
 • Vanaf wanneer is het afgegeven visum geldig?
  Vanaf de datum afgifte visum
Visumkosten berekenen Visumkosten berekenen
Visumkosten berekenen

Wat heb je nodig om een visum voor Angola aan te vragen?

Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn.
 • Vier lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's.
 • Kopie van de informatiepagina van je paspoort.
 • Kopie van alle vorig afgegeven visa.
 • BRP uittreksel (alleen als je niet in het bezit van een Nederlands paspoort bent) verblijfsvergunning wordt NIET geaccepteerd.
Ambassadeformulier
Ambassadeformulier
 • Digitaal ingevuld formulier. Deze ontvang je van ons per mail als je de aanvraag op onze website hebt gedaan.
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op het briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Pasfoto's
Pasfoto's
 • Er dienen 2 officiële paspoortfoto's met witte achtergrond bijgevoegd te worden.
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij welke de volgende gegevens dient te bevatten:
 • Geschreven in het Portugees, op briefpapier van het uitnodigende bedrijf.
 • Volledige adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij.
 • Paspoortdetails van de aanvrager.
 • Eerste reisdata.
 • Specifieke reden van het bezoek.
 • Vermelden dat het gaat om "Visto Ordinario" of "Visto Ordinairio com Multiplas Entradas".
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij.
 • Kopie informatiepagina paspoort van de ondertekende van de uitnodiging.
 • De uitnodigingsbrief mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Kopie informatiepagina uitnodiger.
 • De brief dient gelegaliseerd te worden door het Ministerie van Buitenlandse zaken in Angola. Er dient een kopie van de legitimatie toegevoegd te worden van degene die de uitnodiging ondertekend heeft.
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief, geschreven in het Engels, afgegeven door een Nederlands bedrijf of een Nederlandse vestiging van het bedrijf.
 • Geschreven op bedrijfspapier.
 • Adres en het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandsae bedrijf vermelden.
 • Aantal inreizen, duur van het benodigde visum en naam van de aanvrager vermelden.
 • Specifiek de reden van het bezoek vermelden.
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakte onkosten.
 • Vermelden dat de aanvrager verzekerd is.
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen.
 • Ondertekend door leidinggevende of personeelszaken.
Overig
Overig
 • Kamer van Koophandel uittreksel van het uitnodigende bedrijf in Angola.
 • Certifcaat gele koorts om aan te tonen dat je recent de juiste vaccinaties hebt gehad tegen gele koorts.
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 1 maand 30 dagen 5 werkdagen €175 €121 €296
multiple entry 1 maand 30 dagen 5 werkdagen €525 €121 €646
single entry spoed 1 maand 30 dagen 3 werkdagen €175 €181.5 €356.5
multiple entry spoed 1 maand 30 dagen 3 werkdagen €525 €181.5 €706.5
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenmiste 1 jaar geldig te zijn vanaf aanvraag visum.
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag.
 • Vier lege, tegenover elkaar liggende visumpagina´s.
 • BRP uitreksel, niet ouder dan 3 maanden OF kopie verblijfsvergunning (alleen nodig als je NIET in het bezit bent van een Nederlandse paspoort).
 • Kopie informatiepagina paspoort.
Ambassadeformulier
Ambassadeformulier
 • Aanvraagformulier, in tweevoud, volledig ingevuld en ondertekend.
Pasfoto´s
Pasfoto´s
 • Er dienen 2 officiële paspoortfoto's met witte achtergrond bijgevoegd te worden.
Overig
Overig
 • Certificaat gele koorts.
 • Goedkeuring van bevoegde Angolese ministerie of provinciale overheid.
 • Arbeidscontract.
 • Indien van toepassing, contract tussen Nederlands en Angolees bedrijf.
 • Verklaring van de aanvrager. Dit kun je vinden op de ¨downloads¨ pagina op onze website.
 • Medische verklaring.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Certfica(a)t(en), diploma(´s), behaalde beroepskwalificatie(s).
 • Curriculum Vitae (CV).
 • KvK registratie, bewijs inkomsten + BTW uitreksel, bedrijfsregistratie van uitnodigende partij in Angola.
 • Document toestemming van handel.
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief, geschreven in het Engels, afgegeven door een Nederlands bedrijf of een Nederlands vestiging van het bedrijf. Voorwaarden van de brief: 
 • Geaddresseerd aan Consulaat-generaal in Rotterdam en geschreven op briefpapier
 • Werkgeversverklaring van de entiteit
 • Gegevens van de entiteit; adres, soort activiteit, etc.
 • Persoonsgegevens van de aanvrager
 • Doel van het bezoek aan Angola
 • Data geplande verblijfsperiode en verblijfpaats van aanvrager
 • Verkalren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum verlopen is
 • Ondertekend en gestempeld door vertegenwoordiger van de werkgevende entiteit
 • Maximaal 3 maanden oud op moment van visumaanvraag
 • Je kunt onder "downloads" op onze website een voorbeeld brief vinden
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij, geaddresseerd aan Consulaat-generaal in Rotterdam, dient de volgende gegevens te bevatten:
 • Geschreven, in het Portugees, op briefpapier van het uitnodigende bedrijf
 • Getekend door ondertekenaar (entiteit/particulier) en gestempeld, en deze handtekening moet erkend worden door Angolese notaris
 • Garantstelling van alle (on)kosten
 • Vermelden dat het gaat om "Visto Ordinario" of "Visto Ordinario com Multiplas Entradas"
 • Specifieke reden van het bezoek vermelden
 • Gegevens van de entiteit en kleine beschrijving van het soort activiteit/handel OF persoonsgegevens particulier (naam, nationaliteit, geboortedatum/-plaats, paspoortnummer + uitgiftedatum/geldigheidsdatum)
 • Persoonsgegevens van de aanvrager; beroep, functie die vervult gaat worden in Angola, project dat uitgevoerd gaat worden, etc. 
 • Eerste reisdata en verblijfplaats aanvrager
 • De uitnodigingsbrief mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • Indien de ondertekenaar een Angolese burger is; kopie van nationale identiteitsdocument (voor- en achterkant), Indien de ondetekenaar een niet-Angolese burger is; kopie van paspoort en visum voor lange verblijfsduur
 • De brief dient gelegaliseerd te worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Angola. Er dient een kopie van de legitimatie toegevoegd te worden van degene die de uitnodiging ondertekend heeft. 
 • Je kunt onder "downloads" op onze website een voorbeeld van de brief vinden
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 2 maanden 30 dagen 5 werkdagen €250 €121 €371
multiple entry 2 maanden 90 dagen 5 werkdagen €525 €121 €646
single entry spoed 2 maanden 30 dagen 3 werkdagen €250 €181.5 €431.5
multiple entry spoed 2 maanden 90 dagen 3 werkdagen €550 €181.5 €731.5
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag
 • Vier lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • BRP uittreksel (alleen als je niet in het bezit van een Nederlands paspoort bent) verblijfsvergunning wordt NIET geaccepteerd.
Ambassade formulier
Ambassade formulier
 • Het aanvraagformulier dient u digitaal in te vullen. Deze krijg je per mail binnen als je de aanvraag va onze website hebt gedaan.
Pasfoto's
Pasfoto's
 • Een duidelijke, officiele pasfoto met een witte achtergrond
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij welke de volgende gegevent dient te bevatten:
 • Geschreven, in het Portugees, op briefpapier van het uitnodigende bedrijf
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • Paspoort details van de aanvrager
 • Eerste reisdata
 • Specifieke reden van het bezoek vermelden
 • Vermelden dat het gaat om "Visto Ordinario" of "Visto Ordinario com Multiplas Entradas"
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij 
 • Kopie informatiepagina van paspoort van ondertekenaar van de uitnodiging
 • De uitnodigingsbrief mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • Kopie informatiepagina uitnodiger
 • De brief dient gelegaliseerd te worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Angola. Er dient een kopie van de legitimatie toegevoegd te worden van degene die de uitnodiging ondertekend heeft. 
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief, geschreven in het Engels, afgegeven door een Nederlands bedrijf of een Nederlands vestiging van het bedrijf. Voorwaarden van de brief: 
 • Geschreven op bedrijfspapier
 • Adres en het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandse bedrijf vermelden
 • Aantal inreizen, duur van het benodigde visum en naam van de aanvrager vermelden
 • Specifiek de reden van het bezoek vermelden
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakt onkosten
 • Vermelden dat de aanvrager verzekerd is
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen
 • Ondertekend door leidinggevende of personeelszaken
Overig
Overig
 • Certificaat gele koorts: Je dient aan te tonen dat je recent de juiste vaccinaties hebt gehad tegen gele koorts. 
 • Kopie paspoort uitnodigende persoon: Een kopie paspoort van de uitnodigende persoon dient aangeleverd te worden. 
 • Er dient een toestemmingsformulier te worden aangeleverd als je als minderjarige reist naar Angola. 
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op het briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 2 maanden 30 dagen 5 werkdagen €175 €121 €296
multiple entry 2 maanden 90 dagen 5 werkdagen €525 €121 €646
single entry spoed 2 maanden 30 dagen 3 werkdagen €250 €181.5 €431.5
multiple entry spoed 2 maanden 90 dagen 3 werkdagen €550 €181.5 €731.5
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn.
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • BRP uittreksel (alleen als je niet in het bezit van een Nederlands paspoort bent) verblijfsvergunning wordt NIET geaccepteerd.
Ambassadeformulier
Ambassadeformulier
 • Digitaal ingevuld formulier. Deze ontvang je van ons per mail als je de aanvraag op onze website hebt gedaan.
Pasfoto's
Pasfoto's
 • Er dienen 2 officiële paspoortfoto's met witte achtergrond bijgevoegd te worden.
Bankafschrift
Bankafschrift
 • Recente kopie van bankafschrift met min. 200 euro per dag dat je in Angola verblijft.
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op het briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie
Bevestiging hotel
Bevestiging hotel
 • Bevestiging van je hotelreservering
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Indien je bij familie of vrienden logeert, dien je een uitnodiging toe te voegen van de persoon bij wie je verblijft. De uitnodiging moet afgegeven zijn door een lokale notaris en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Angola.
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • Duur en reden van bezoek
 • De uitnodigende persoon verklaart dat hij/zij volledig financieel aansprakelijk is. 
 • Kopie paspoort en handtekening van de uitnodigende persoon
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantieverklaring, in het Engels of Portugees, waarin vermeld moet worden:
 • De datum
 • Volledige naam
 • Type visum dat je aanvraaagt
 • Verwachte aankomst en vertrekdatum
 • Verklaren dat je verzekerd bent
 • Je handtekening en contactgegevens
Overig
Overig
 • Certificaat gele koorts: Je dient aan te tonen dat je recent de juiste vaccinaties hebt gehad tegen gele koorts. 
 • Kopie paspoort uitnodigende persoon: Een kopie paspoort van de uitnodigende persoon dient aangeleverd te worden. 
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 1 maand 30 dagen 5 werkdagen €175 €121 €296
multiple entry 1 maand 30 dagen 5 werkdagen €525 €121 €646
single entry spoed 1 maand 30 dagen 3 werkdagen €175 €181.5 €356.5
multiple entry spoed 1 maand 30 dagen 3 werkdagen €525 €181.5 €706.5
Visum aanvragen

Informatie over visumaanvraag Angola

Checklist visum Angola

Alle aanvragen voor een visum Angola dienen persoonlijk te worden ingediend.
 
Om een visum voor Angola aan te vragen, dien je alle documenten persoonlijk bij het Angola Visum Center in Leiden aan te leveren, waar je ook biometrische gegevens moet afgeven. Wij assisteren bij het maken van de afspraak, het controleren van de documenten en het voldoen van de betaling. Ook halen we het paspoort weer voor je op. Je hoeft dus geen documenten naar ons te versturen!

In onze checklists vind je voor elk type visum een stappenplan dat je door je aanvraag helpt. Download de checklists om precies te zien welke documenten er nodig zijn om een visum voor Angola aan te vragen en aan welke vereisten je allemaal moet voldoen.
 
 
De ambassade van Angola kan je aanvraag pas in behandeling nemen als de genoemde documenten ook voldoen aan de vereisten die in de checklist worden beschreven:
 1. Print de checklist uit
 2. Verzamel de benodigdheden
 3. Vink alle hokjes af
Heb je na het lezen van deze pagina toch nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Vergemakkelijk nu je visumaanvraag met KES Visum Support.
Visum aanvragen Visum aanvragen

Veelgestelde vragen bij visumaanvraag voor Angola

Wanneer wordt een short-stay visum voor Angola uitgegeven?
Het short day visum wordt afgegeven in spoedeisende gevallen, waaronder zakelijke bijeenkomsten, familiare zaken, begrafenissen, offshore activiteiten en werkzaamheden op speciaal terrein.