Visum Algerije aanvragen

 • Heb ik een visum nodig voor Algerije?
  Ja
 • Moet ik het visum voor mijn aankomst in Algerije regelen?
  Ja
 • Hoe lang van te voren kan ik het visum voor Algerije aanvragen?
  Afwisselend geldigheid
 • Vanaf wanneer is het afgegeven visum geldig?
  Vanaf de datum van afgifte
 • Aasluiting/Dooreizen (Transit)
  Verblijf van maximaal 24 uur geen visum nodig.
Visumkosten berekenen Visumkosten berekenen
Visumkosten berekenen

Wat heb je nodig om een visum voor Algerije aan te vragen?

Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn.
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag.
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's.
 • BRP uittreksel, niet ouder dan 3 maanden OF kopie verblijfsvergunning (alleen nodig als je NIET in het bezit bent van een Nederlands paspoort).
 • Kopie informatiepagina paspoort.
Visum aanvraagformulier
Visum aanvraagformulier
 • Aanvraagformulier, in tweevoud, volledig ingevuld en ondertekend.
Overig
Overig
 • Alle documenten in tweevoud aanleveren.
 • Machtigingsbrief waarmee je KES Visa Support machtigt om de aanvraag in te dienen bij het consulaat van Algerije. De machtigingsbrief dient door jou ondertekend te worden.
Pasfoto's
Pasfoto's
 • Er dienen 2 officiële paspoortfoto's met witte achtergrond bijgevoegd te worden.
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op het briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij op het briefpapier van de uitnodigende partij, welke de volgende gegevens dient te bevatten:
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende aprtij.
 • Paspoortdetails van de aanvrager.
 • Niet ouder dan 3 maanden.
 • Eerste reisdata.
 • Specifieke reden van bezoek vermelden.
 • Aantal inreizen en de duur van het benodigde visum.
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij.
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief, geschreven in het Engels, afgegeven door een Nederlands bedrijf of een Nederlandse vestiging van het bedrijf. Voorwaarde van de brief:
 • Geschreven op bedrijfspapier.
 • Adres en het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandse bedrijf vermelden.
 • Aantal inreizen, duur van het benodigde visum en naam van de aanvrager vermelden.
 • Specifieke reden van bezoek vermelden.
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakte onkosten.
 • Vermelden dat de aanvrager verzekerd is.
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen.
Verzekering
Verzekering
 • Kopie van een verzekeringsbewijs. Hier moet expliciet op staan dat de verzekering in Algerije/wereldwijd geldig is.
 • Engelstalig
 • Volledige naam van de reiziger en volledige gegevens van de verzekeraar.
 • De verzekering moet geldig zijn gedurende de geldigheid van het visum. De dag van je eerste en laatste inreis moeten expliciet vermeld worden.
 • Handtekening van de verzekeraar.
 • Datum waarop de overeenkomst werd ondertekend en polisnummer vermelden.
 • Vraag dit bewijs aan bij je zorgverzekeraar! (polisblad is niet voldoende)
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 3 maanden 30 dagen 8 werkdagen €100 €63.53 €163.53
multiple entry 6 maanden 30 dagen 8 werkdagen €100 €63.53 €163.53
multiple entry 12 maanden 30 dagen 8 werkdagen €120 €63.53 €183.53
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenmiste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn.
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag.
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina´s.
 • BRP uitreksel, niet ouder dan 3 maanden OF kopie verblijfsvergunning (alleen nodig als je NIET in het bezit bent van een Nederlandse paspoort).
 • Kopie informatiepagina paspoort.
Visa aanvraagformulier
Visa aanvraagformulier
 • Aanvraagformulier, in tweevoud, volledig ingevuld en ondertekend.
 • U kunt KES Application Filling Services gebruiken. Controleer servicekosten in VISUMKOSTEN BEREKENEN.
Pasfoto´s
Pasfoto´s
 • Er dienen 2 officiële paspoortfoto's met witte achtergrond bijgevoegd te worden.
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op het briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief afgegeven door het bedrijf in Algerije.
 • Geschreven op bedrijfspapier.
 • Aantal inreizen, duur van de benodigde visum en naam van de aanvrager vermelden.
 • Specifiek de reden van het bezoek vermelden.
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakte onkosten.
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen.
 • Ondertekend en gestempeld door leidinggevende of personeelszaken.
Overig
Overig
 • Bewijs van arbeid. Bewijs dat de aanvrager een arbeidsplaats heeft in Algerije. Het volgende moet worden aangeleverd.  
 • Een ondertekend tijdelijke werkcontract waarvan de arbeidsduur maximaal 3 maanden is.
 • Een vergunning afgegeven door het Ministerie van Arbeid waarin verklaard wordt dat het bedrijf de aanvrager in dienst mag nemen.
 • Verzekeringsbewijs. Kopie verzekeringsverklaring die aantoont dat je wereldwijd verzekerd bent tijdens de geldigheidsduur van het visum.
 • Machtigingsbrief. Machtigingsbrief waarmee je KES Visa Support machtigt om de aanvraag in te dienen bij et consulaat van Algerije. De machtigingsbrief dient door jou ondertekend te worden. 
 • Bewijs van samenwerking. Een kopie bewijs van de samenwerkingscontract tussen het Nederlandse bedrijf en het bedrijf in Algerije.
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
short entry Not set Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
single entry 1 maand Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
single entry 2 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
single entry 3 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
single entry 6 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
single entry 12 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
double entry 1 maand Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
double entry 2 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
double entry 3 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
double entry 6 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
multiple entry 15 werkdagen Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
multiple entry 1 maand Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
multiple entry 2 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
multiple entry 3 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
multiple entry 6 maanden 30 dagen 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
multiple entry 12 maanden Not set 10 werkdagen €80 €63.53 €143.53
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenmiste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn.
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag.
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina´s.
 • BRP uitreksel, niet ouder dan 3 maanden OF kopie verblijfsvergunning (alleen nodig als je NIET in het bezit bent van een Nederlandse paspoort).
 • Kopie informatiepagina paspoort.
Visa aanvraagformulier
Visa aanvraagformulier
 • Aanvraagformulier, in tweevoud, volledig ingevuld en ondertekend.
 • U kunt KES Application Filling Services gebruiken. Controleer servicekosten in VISUMKOSTEN BEREKENEN.
Pasfoto´s
Pasfoto´s
 • Er dienen 2 officiële paspoortfoto's met witte achtergrond bijgevoegd te worden.
Hotelbevestiging
Hotelbevestiging
 • Bevestiging van je hotelreservering.
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van de e-ticket op het briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief afgegeven door het bedrijf in Algerije.
 • Geschreven op bedrijfspapier.
 • Aantal inreizen, duur van de benodigde visum en naam van de aanvrager vermelden.
 • Specifiek de reden van het bezoek vermelden.
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakte onkosten.
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen.
 • Ondertekend en gestempeld door leidinggevende of personeelszaken.
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij op het briefpapier van de uitnodigende partij, welke de volgende gegevens dient te bevatten:
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij.
 • Paspoortdetails van de aanvrager.
 • Niet ouder dan 3 maanden.
 • Eerste reisdata.
 • Specifieke reden van bezoek vermelden.
 • Aantal inreizen en de duur van het benodigde visum.
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij.
Overig
Overig
 • Bewijs van arbeid. Bewijs dat de aanvrager een arbeidsplaats heeft in Algerije. Het volgende moet worden aangeleverd.  
 • Een ondertekend tijdelijke werkcontract waarvan de arbeidsduur maximaal 3 maanden is.
 • Een vergunning afgegeven door het Ministerie van Arbeid waarin verklaard wordt dat het bedrijf de aanvrager in dienst mag nemen.
 • Verzekeringsbewijs. Kopie verzekeringsverklaring die aantoont dat je wereldwijd verzekerd bent tijdens de geldigheidsduur van het visum.
 • Machtigingsbrief. Machtigingsbrief waarmee je KES Visa Support machtigt om de aanvraag in te dienen bij et consulaat van Algerije. De machtigingsbrief dient door jou ondertekend te worden. 
 • Bewijs van samenwerking. Een kopie bewijs van de samenwerkingscontract tussen het Nederlandse bedrijf en het bedrijf in Algerije.
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 3 maanden 30 dagen 8 werkdagen €80 €63.53 €143.53
multiple entry 3 maanden 30 dagen 8 werkdagen €80 €63.53 €143.53
multiple entry 12 maanden 30 dagen 8 werkdagen €100 €63.53 €163.53
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn.
 • Kopie informatiepagina paspoort
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's.
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag.
 • BRP uittreksel, niet ouder dan 3 maanden OF kopie verblijfsvergunning (alleen nodig als je NIET in het bezit bent van een Nederlands paspoort).
Pasfoto's
Pasfoto's
 • 2 officiële paspoortfoto's met witte achtergrond
Verzekering
Verzekering
 • Kopie van een verzekeringsbewijs. Hier moet expliciet op staan dat de verzekering in Algerije/wereldwijd geldig is.
 • Engelstalig
 • Volledige naam van de reiziger en volledige gegevens van de verzekeraar.
 • De verzekering moet geldig zijn gedurende de geldigheid van het visum. De dag van je eerste en laatste inreis moeten expliciet vermeld worden.
 • Handtekening van de verzekeraar.
 • Datum waarop de overeenkomst werd ondertekend en polisnummer vermelden.
 • Vraag dit bewijs aan bij je zorgverzekeraar! (polisblad is niet voldoende)
Accommodatie
Accommodatie
 • Hotelbevestiging van je gehele reis
 • Indien je bij familie verblijft, een uitnodigingsbrief van familie of vrienden in Algerije 
 • Bij een uitnodigingsbrief moet er een kopie paspoort worden toegevoegd van de ondertekenaar van deze brief + het volledige adres in Algerije moet worden benoemd.
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Ticket van én naar Algerije waarop je naam zichtbaar is.
Financiële zekerheid
Financiële zekerheid
 • Bankafschrift van de laatste maand, hierop met de naam van de reizger en alle af en bijschrijvingen
 • Voor reizgers die in loondienst zijn een werkgeversverklaring op papier met de volgende punten:
 • De volledige naam van de reiziger
 • Bevestiging dat de reizger in loondienst is van de werkgever
 • De naam en handtekening van de ondertekenaar
 • Voor studenten een bewijs van inschrijving van de school of kopie van de studentenkaart
 • Voor werklozen een bankafschrift met daarop welke uitkering er ontvangen wordt.
Visum aanvraagformulier
Visum aanvraagformulier
 • Aanvraagformulier, in tweevoud, volledig ingevuld en ondertekend.
Kosten
Visumduur Visumkosten
Visum
type
Visum geldigheid Max. verblijf per entry Verwerkingstijd op de ambassade Visumkosten Servicekosten Totaal
single entry 3 maanden 30 dagen 8 werkdagen €100 €63.53 €163.53
Visum aanvragen

Informatie over visumaanvraag Algerije

Checklist visum Algerije

In onze checklists vind je voor elk type visum een stappenplan dat je door je aanvraag helpt. Download de checklists om precies te zien welke documenten er nodig zijn om een visum voor Algerije aan te vragen en aan welke vereisten je allemaal moet voldoen.
 

De ambassade van Algerije kan je aanvraag pas in behandeling nemen als de genoemde documenten ook voldoen aan de vereisten die in de checklist worden beschreven:
 

 1. Print de checklist uit

 2. Verzamel de benodigdheden

 3. Vink alle hokjes af  


Heb je na het lezen van deze pagina toch nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Vergemakkelijk nu je visumaanvraag met KES Visum Support.

Covid-19 gerelateerde informatie.


Alle aankomende passagiers worden gecontroleerd in de luchthaven en de Covid-19-antigeentest is op eigen kosten.
Passagiers ouder dan 12 jaar moeten negatieve PCR- testresultaat hebben die niet ouder dan 32 uur voor vertrek, gedrukt in het Engels, Arabisch of Frans.
Mondkapjes zijn verplicht in openbare ruimtes.
Openbare of besloten bijeenkomsten zijn verboden.


 
Visum aanvragen Visum aanvragen

Veelgestelde vragen bij visumaanvraag voor Algerije

Is het mogelijk om een multiple entry visum voor Algerije te krijgen?
De ambassade beoordeelt per visumaanvraag of een multiple entry visum wordt afgegeven. Het kan zijn dat de ambassade zonder opgaaf van reden een single entry visum afgeeft, ook al wordt er een multiple entry
visum aangevraagd.