Algemeen Formulier  
Garantiebrief (zakelijk) Sample Guarantee letter Veel landen eisen dat de werkgever garantstaat voor de werknemer die op zakenreis gaat. 
 
Land Formulier  
Angola Voorbeeld uitnodigingsbrief (bedrijven) Dit formulier moet de uitnodigende partij invullen
Angola Voorbeeld uitnodigingsbrief (particulieren) Dit formulier moet de uitnodigende partij invullen
Angola Voorbeeld garantiebrief Dit formulier moet het bedrijf in Nederland invullen
Angola Vereisten toestemmingsformulier minderjarigen Dit formulier moet je invullen voor een minderjarige die meereist
Angola  Voorbeeld verklaring aanvrager Dit formulier moet je invullen als aanvrager van het visum
Bangladesh Tourist declaration form Dit formulier moet je invullen als je voor toerisme naar Bangladesh gaat
China Werkgeversverklaring Iedereen die werkzaam is bij een bedrijf/organisatie, dient deze verklaring bij te voegen.
China Scholieren/studentenverklaring Als je scholier of student bent, dien je deze verklaring aan te leveren. Laat deze verklaring invullen en ondertekenen door de studentenadministratie. 
India General declaration Dit formulier heb je nodig als je een regulier visum aanvraagt bij VFS
India Decleration second passport Dit formulier heb je nodig als je een dubbele nationaliteit of tweede paspoort hebt, en een regulier visum aanvraagt bij VFS
India Toestemmingsformulier minderjarigen Dit formulier moeten je ouders ondertekenen als je een visum aanvraagt bij VFS en minderjarig bent.
India Toestemmingsformulier minderjarigen met 1 ouder Dit formulier moeten je ouders ondertekenen als je een visum aanvraagt bij VFS en minderjarig bent.
Indonesie Machtigingsformulier Met dit formulier geef je KES toestemming om je visumaanvraag te verzorgen.
Indonesie Sponsor uitnodiging Deze uitnodiging heb je nodig als je een sociaal-cultureel visum aanvraagt. 
Marokko Procedure visumaanvraag  
Marokko Ambassadeformulier  
Myanmar Zakelijke uitnodiging Dit is de uitnodiging die je kan gebruiken voor een zakelijk e-visum. Uitnodigingen die niet aan dit format voldoen, worden niet geaccepteerd.
Myanmar Voorbeeld Voorbeeld registratiebewijs lokaal bedrijf  
Myanmar Voorbeeld registratiebedrijf internationaal bedrijf  
Oezbekistan Zakelijke/Toeristische uitnodiging Deze uitnodiging dient gelegaliseerd te zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Tashkent
Pakistan Geregistreerde touroperators  
Papua Nieuw-Guinea Medische verklaring Deze medische verklaring heb je nodig voor je visumaanvraag. De verklaring dient ondertekend te zijn door een arts. 
Rusland Medische verklaring Nodig voor een werkvisum (langer dan 90 dagen)
Rusland Zakelijke uitnodiging  
Rusland USSR verklaring Dit formulier heb je nodig als je geboren bent in een voormalige Sovjet-Republiek. Zonder deze verklaring kan je aanvraag niet in behandeling genomen worden door het consulaat
Rusland Prive-uitnodiging Een uitnodiging van een Russische staatsburger die samen met verwante familieleden (alleen de echtgeno(o)t(e) en kinderen komen in aanmerking) vanuit Nederland naar Rusland wil reizen. 
Saoedie-Arabie Machtigingsformulier Hiermee machtig je KES om je paspoort op te halen bij Tasheel. We hebben ook de originele bon nodig.
Tanzania Ouderlijk toestemmingsformulier voor minderjarigen Als je minderjarig bent en alleen of met slechts één ouder naar Tanzania reist, moet de niet-meereizende ouder/voogd dit formulier ondertekenen. Dit moet een origineel formulier zijn. Kopieen worden niet geaccepteerd door de ambassade. Je moet ook een kopie van van het paspoort van de ouder/voogd toevoegen en een internationaal uittreksel van de geboorteakte/voogdijschap.
Thailand Travelplan Multiple entry visum Nodig als je een multiple entry toeristenvisum aanvraagt.
Thailand Travelplan Non-Immigrant visum Nodig als je een multiple entry Non-Immigrant (o) visum aanvraagt
Togo toestemmingsformulier voor minderjarigen Als je minderjarig bent moeten je ouders dit formulier ondertekenen. Dit moet een origineel formulier zijn. Kopieen worden niet geaccepteerd door de ambassade. Je moet ook een kopie van van het paspoort van je ouders toevoegen.
Wit-Rusland Zakelijke uitnodiging > 90 dagen Nodig voor een verblijf tussen 1 - 90 dagen
Wit-Rusland Zakelijke uitnodiging 90 -365 dagen Nodig voor een verblijf tussen 90 - 365 dagen. Deze uitnodiging moet altijd origineel zijn. Een kopie wordt niet geaccepteerd.
Verenigde Staten Appointment Guideline Nodig als je een afspraak maakt bij het consulaat van de Verenigde Staten