Visa Russia request

 • Heb ik een visum nodig voor Rusland?
  Ja
 • Kan ik mijn visum ook bij de douane in Rusland regelen?
  Nee
 • Hoe lang duurt een aanvraag bij de Russische ambassade?
  7-10 werkdagen
Calculate visa costs Calculate visa costs
Calculate visa costs

Paspoort
Paspoort
 • 6 maanden geldig na terugkomst in Nederland
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende, visumpagina’s
 • USSR verklaring (Alleen nodig als je geboren bent in het voormalig Sovjet-Unie.)
 • Kopie en origineel kopie van een Nederlands verblijfsvergunning (Alleen nodig als aanvrager geen Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft) BRP uittreksel wordt niet geaccepteerd
 • Afstandverklaring van je Russische nationaliteit (nodig als je ooit de Russische nationaliteit hebt gehad, maar nu niet meer. neem hiervoor contact op met het consulaat)
Pasfoto
Pasfoto
 • 1 officiële pasfoto (Niet ouder dan 3 maanden)
 • Je kunt ook je pasfoto door KES laten afdrukken. Upload deze dan bij je aanvraag
Machtiging
Machtiging
 • Onderteken de machtiging voor de ambassade van Rusland
Uitnodiging*
Uitnodiging*
 • Op briefpapier van uitnodigende partij
 • INN/NHH nummer van de organisatie vermeld
 • Aantal inreizen, datum en duur van elke reis
 • Visumtype
 • Paspoortdetails van reiziger
 • Bij een spoedaanvraag dient dit, en de reden voor de spoedaanvraag, ook vermeld te worden in de uitnodiging
FMS/Telex*
FMS/Telex*
 • FMS of Telex uitnodiging verkrijgbaar via het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland
 • Nodig voor alle paspoorthouders buiten de EU inclusief UK en Ierland, m.u.v. Zwitserland en Noorwegen
 • LET OP: Als je een spoedaanvraag wilt, heb je een extra brief nodig van het Russische bedrijf waarin de reden voor spoed vermeld wordt.
Verzekering
Verzekering
 • Kopie van een op briefpapier in Rusland/wereldwijd geldige ziektekostenverzekering
 • Volledige naam van de reiziger en volledige gegevens van de verzekeraar
 • Geldigheidsdatum dient de reis volledig te dekken
 • Handtekening van de verzekeraar
 • Lijst van de medische prestaties en prestatie m.b.t medisch transport, met inbegrip van de repatriëring van de verzekeraar
 • Datum waarop overeenkomst werd ondertekend en polisnummer vermeld Neem contact op met je verzekeraar voor een zogenaamde “Ruslandverklaring”, die aan alle bovenstaande eisen voldoet.
 • Moet vermelden "full coverage" of "100% coverage"
 • Verzekeringsbewijzen alleen nodig voor paspoorthouders vd Europese Unie, China, Ierland en Israel.
Multiple entry
Multiple entry
 • Voor multiple entry is kopie nodig van een eerder verkregen Rusland visum van het voorafgaande jaar (12 maanden) met in en uitreis stempels.
Costs
Visa time Visa cost
Visa
type
Validation of visa Max. stay per entry Processing time at embassy Embassy costs Service costs Total costs
single entry 1 month 30 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
single entry 3 months 30 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
double entry 1 month 30 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
double entry 3 months 30 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
single entry urgent 1 month 30 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
single entry urgent 3 months 30 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
double entry urgent 1 month 30 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
double entry urgent 3 months 30 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
Paspoort
Paspoort
 • 6 maanden geldig na terugkomst in Nederland
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina’s
 • USSR verklaring (Alleen nodig als je geboren bent in het voormalig Sovjet-Unie)
 • Kopie van een Nederlands verbljfsvergunning of een BRP uittreksel. (Alleen nodig als aanvrager geen Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft)
 • Afstandverklaring van je Russische nationaliteit (nodig als je ooit de Russische nationaliteit hebt gehad)
Toeristen voucher
Toeristen voucher
 • Officiële uitnodiging van je verblijf (wij kunnen deze voor je regelen!)
 • Dient de gehele reisschema te bevatten (Alleen nodig als je in het bezit bent van een Belgisch paspoort)
Pasfoto
Pasfoto
 • 1 officiële pasfoto (Niet ouder dan 3 maanden)
Machtiging
Machtiging
 • Onderteken de machtiging voor de ambassade van Rusland
Verzekering
Verzekering
 • Kopie van in Rusland/wereldwijd geldige ziektekostenverzekering op briefpapier van de verzekeraar
 • Volledige naam van de reiziger en volledige gegevens van de verzekeraar
 • Geldigheidsdatum moet gehele reis dekken
 • Handtekening van verzekeraar
 • Datum waarop overeenkomst is ondertekend en polisnummer vermeld
 • Moet vermelden "full coverage" of "100% coverage"
 • Neem contact op met je zorgverzekeraar voor een zogenaamde 'Ruslandverklaring', die aan alle bovenstaande eisen voldoet * Verzekeringsbewijs alleen nodig voor paspoorthouders vd Europese Unie, China, Ierland en Israel. 
Overig
Overig
 • Reis je tussendoor naar de voormalige Sovjet Unie? Dan moet je in een brief (Engels/Russisich), gericht aan het Russische consultaat, uitleggen welke gebieden je allemaal gaat bezoeken en waarom.
Costs
Visa time Visa cost
Visa
type
Validation of visa Max. stay per entry Processing time at embassy Embassy costs Service costs Total costs
single entry 1 month 30 Calendar days 10 working days €0 €0 €0
double entry 1 month 30 Calendar days 10 working days €0 €0 €0
single entry urgent 1 month 30 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
double entry urgent 1 month 30 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
Paspoort
Paspoort
 • Minstens 18 maanden geldig vanaf datum afgifte visum
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina’s
 • USSR verklaring (Nodig indien je bent geboren in het voormalige Sovjet-Unie. Je kan deze vinden bij ‘downloads’ op onze website)
 • Kopie en origineel kopie van een Nederlands verblijfsvergunning (Alleen nodig als aanvrager geen Nederlandse nationaliteit heeft) BRP uittreksel wordt niet geaccepteerd
 • Afstandverklaring van je Russische nationaliteit (nodig als je ooit de Russische nationaliteit hebt gehad, maar nu niet meer. Neem hiervoor contact op met het consulaat)
Pasfoto
Pasfoto
 • 1 officiële pasfoto (Niet ouder dan 3 maanden)
FMS/uitnodiging
FMS/uitnodiging
 • Originele, officiële uitnodiging afkomstig van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland.
Machtiging
Machtiging
 • Onderteken de machtiging voor de ambassade van Rusland
Schriftelijke verklaring
Schriftelijke verklaring
 • Geschreven in het Engels en geadresseerd aan het hoofd van de Ambassade
 • Naam en geboortedatum van aanvragen vermeld en ondertekend door de aanvrager
 • De volgende zin bevatten; “I hereby agree with the translation of my name and surname into the Russian language as mentioned in my FMS invitation.”
Verzekering
Verzekering
 • Kopie van een op briefpapier in Rusland/wereldwijd geldige ziektekostenverzekering
 • Volledige naam van de reiziger en volledige gegevens van de verzekeraar
 • Geldigheidsdatum dient de reis volledig te dekken
 • Handtekening van verzekeraar
 • Lijst van de medische prestaties en prestatie m.b.t medisch transport, met inbegrip van de repatriëring van de verzekeraar
 • Datum waarop overeenkomst werd ondertekend en polisnummer vermeld. Neem contact op met je verzekeraar voor een “Ruslandverklaring”, die aan alle bovenstaande eisen voldoet  
 • *Verzekeringsbewijzen alleen nodig voor paspoorthouders vd Europese Unie, China, Ierland en Israël
Medische verklaring
Medische verklaring
 • Medische verklaring waaruit blijkt dat je geen HIV hebt (Alleen nodig als je een visum aanvraagt wat langer dan 90 dagen geldig is) Deze kan je bij dowloads op onze website vinden)
Overig
Overig
 • Een spoedaanvraag is alleen mogelijk als je werkgever (in Rusland) een Engels/Russischtalige brief, gericht aan het consulaat, opstelt waarin de reden van spoed uitgelegd wordt.
Costs
Visa time Visa cost
Visa
type
Validation of visa Max. stay per entry Processing time at embassy Embassy costs Service costs Total costs
single entry 3 months 90 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
double entry 3 months 730 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
multiple entry 12 months 730 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
multiple entry 24 months 730 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
single entry urgent 3 months 90 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
double entry urgent 3 months 730 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
multiple entry urgent 12 months 730 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
multiple entry urgent 24 months 730 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
Paspoort
Paspoort
 • Minimaal 6 maanden geldig na vervaldatum visum
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina’s
 • USSR verklaring (Nodig indien je bent geboren in de voormalige Sovjet-Unie. Je kan deze vinden bij ‘downloads’ op onze website)
 • Kopie en origineel kopie van een Nederlands verblijfsvergunning (Alleen nodig als aanvrager geen Nederlandse nationaliteit heeft) BRP uittreksel wordt niet geaccepteerd
 • Afstandverklaring van je Russische nationaliteit (nodig als je ooit de Russische nationaliteit hebt gehad, maar nu niet meer. Neem hiervoor contact op met het consulaat.)
Pasfoto
Pasfoto
 • 1 officiële pasfoto (Niet ouder dan 3 maanden)
Machtiging
Machtiging
 • Onderteken de machtiging voor de ambassade van Rusland
Verzekering
Verzekering
 • Kopie van een op briefpapier in Rusland/wereldwijd geldige ziektekostenverzekering
 • Volledige naam van de reiziger en volledige gegevens van de verzekeraar
 • Geldigheidsdatum moet de gehele reis dekken
 • Handtekening van verzekeraar
 • Lijst van medische prestaties en prestatie m.b.t medisch transport, inclusief repatriëring van de verzekeraar
 • Datum waarop overeenkomst is ondertekend en polisnummer vermeld Neem contact op met verzekeraar voor een  “Ruslandverklaring”, die aan alle bovenstaande eisen voldoet  
 • *Verzekeringsbewijzen zijn alleen nodig voor paspoorthouders vd Europese Unie, China, Ierland en Israël
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Er zijn drie manieren om een uitnodiging te krijgen:
Uitnodiging manier 1
Uitnodiging manier 1
 • Originele, bij een notaris in Rusland gelegaliseerde, uitnodiging
 • Gericht aan de ambassadeur van Rusland.
 • Nodig als je een familielid bezoekt (met een paspoort uit de Europese Unie) in Rusland, die een permanente verblijfsvergunning in Rusland heeft.
 • Het familielid dat je gaat bezoeken moet deze uitnodiging voor je regelen.
 • Document van verwantschap (bijv. internationaal uittreksel huwelijksakte/geboorteakte),
 • Kopie informatiepagina paspoort van familielid
 • Kopie verblijfsvergunning familielid aanleveren
Uitnodiging manier 2
Uitnodiging manier 2
 • Originele uitnodiging gericht aan de ambassadeur van Rusland in Den Haag.
 • Nodig als je de Russische nationaliteit hebt en met niet-Russische familieleden naar Rusland wilt.
 • Voor deze aanvraag moet de uitnodigende partij zelf mee naar het Russian Visa Desk
 • Kijk op de website van het Russiche consulaat voor de vereisten.
Uitnodiging manier 3
Uitnodiging manier 3
 • Papieren of elektronische uitnodiging van het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken. Je familie in Rusland moet deze voor je regelen.
Costs
Visa time Visa cost
Visa
type
Validation of visa Max. stay per entry Processing time at embassy Embassy costs Service costs Total costs
single entry 3 months 90 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
double entry 3 months 90 Calendar days 7 working days €0 €0 €0
single entry urgent 3 months 90 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
double entry urgent 3 months 90 Calendar days 4 working days €0 €0 €0
Request a visa

Request a visa Request a visa

Frequently Asked Questions Russia

Waar moet een Ruslandverklaring van de verzekeringsmaatschappij aan voldoen?
Om een toeristenvisum aan te vragen is het onder andere nodig om een verzekeringsbewijs aan te kunnen leveren. Een Ruslandverklaring is een specifiek document dat je verzekeringsmaatschappij kan aanleveren. Deze verklaring voldoet aan alle eisen die in onze checklist worden beschreven.
Wanneer heb ik een originele uitnodiging nodig uit Rusland?
Voor aanvragers met onderstaande nationaliteiten is altijd een originele uitnodiging nodig. Kopieën van de uitnodiging worden dus niet geaccepteerd voor de volgende paspoorthouders:
 • India
 • Japan
 • China
Kan ik mijn visum direct bij het Russische consulaat aanvragen?
Het is ook mogelijk om je visum direct bij het consulaat aan te vragen. Hier gelden wel aparte regels voor en er zijn ook beperkte afspraakmogelijkheden. De snelste en meest voorkomende manier om een visum voor Rusland aan te vragen is via het Russische visumcentrum.
Voor welke nationaliteiten geldt een langere verwerkingstijd?
De volgende nationaliteiten moeten bij een visumaanvraag voor Rusland rekening houden met een verwerkingstijd van minstens 14 kalenderdagen:
 • Australië
 • Nieuw-Zeeland
 • Groot-Britannië
 • Verenigde Staten
Wat is een hotelvoucher?
Een hotelvoucher voor Rusland is een officiele hotelbevestiging. Deze voucher krijg je van een hotel die ingeschreven staat in het Russische toeristenregister. Als je niet in het bezit bent van een hotel voucher kun je deze ook bij ons bestellen.
Hoe weet ik of mijn uitnodiging voor Rusland geldig is?
Een normale boekingsbevestiging volstaat niet als officiele uitnodiging om een visum mee aan te kunnen vragen. Een officiele toeristenvoucher (uitnodiging) heeft altijd een 6-cijferig MVT/MBT/PTO nummer.
Hoe oud mag mijn pasfoto zijn?
De Russische ambassade eist voor het aanvragen van je visum een pasfoto die maximaal 3 maanden oud is.
Is het mogelijk om een e-visum voor Rusland aan te vragen?
Als je maximaal 8 dagen naar St. Petersburg, Leningradskaja Oblast, Kaliningrad of Vladivostok reist is het mogelijk om een gratis e-visum voor Rusland aan te vragen. De voorwaarde is wel dat je naar de genoemde regio's reist en niet doorreist buiten deze gebieden.
Hoe lang van te voren kan ik mijn visum voor Rusland aanvragen?
Het is mogelijk om 3 maanden voor aankomst in Rusland je visum aan te vragen.