Visa Nigeria request

 • Do I need a travel visa for Nigeria?
  Yes
 • Can I get my visa on arrival?
  No
 • What is the processing time of a Nigerian visa application?
  2-7 working days
Calculate visa costs Calculate visa costs
Calculate visa costs

Passport
Passport
 • Must be valid for at least 6 months upon arrival
 • Send original passport with your application
 • Two empty facing visa pages
 • Copy of the information page of your passport
 • BRP extract not older than 3 months OR a copy of your residence permit (only required if you do not have a Dutch passport)
Passport photo
Passport photo
 • 2 official passport photos 3.5 x 4.5 cm (the passport photos must not be older than 2 weeks)  
 • Write your full name on the back
 • You can also have your passport photo printed by KES. Upload this with your application
Innovate Embassy Form
Innovate Embassy Form
 • The application must be submitted through the website of the Nigerian Immigration Service (Innovate). 
 • Fill in yourself or order Application Filling Service
Copy flight ticket
Copy flight ticket
 • Copy of flight schedule or a copy of the e-ticket on letterhead of the airline company or travel company.
Invitation
Invitation
 • Invitation from the inviting party (not older than 3 months) written on letterhead of the inviting company.
 • Addressed to Nigerian Embassy, ​​The Hague, Netherlands with full address
 • Subject must be "Invitation letter"
 • Full address, with all contact details of the inviting party
 • Applicant's Passport Details
 • First travel dates of the visit
 • Number of entries and duration of the visa required
 • Signature with name and position of the inviting party
 • Valid copy of the signed person's passport in color!
 • State a specific and detailed reason for the visit
 • Brief explanation of the business activities of the Nigerian company
 • State that the inviting party assumes immigration responsibilities, using the phrase, "We, Company Name, accept full immigration responsibilities for Customer Name."
 • If the signatory of the invitation is not a Nigerian citizen, a copy of a valid residence permit must be provided
 • Vermelden dat de uitnodigende partij immigratie verantwoordelijkheden op zich neemt, d.m.v. de zin: "We, Naam bedrijf, accept full immigration responsibilities for Naam klant."
 • Indien de ondertekenaar van de uitnodiging geen Nigeriaanse staatsburger is, dient er een kopie van een geldige verblijfsvergunning aangeleverd te worden
Letter of Guarantee
Letter of Guarantee
 • Written in English, issued by a Dutch company, or a Dutch branch of the company.
 • Addressed to Nigerian Embassy, ​​The Hague, Netherlands with full address
 • Subject must be "Guarantee letter"
 • Written on company letterhead
 • State the address and Chamber of Commerce number of the Dutch company
 • State the number of entries, duration of the required visa and name of the applicant
 • State a specific and detailed reason for the visit
 • Mention that the company guarantees all expenses incurred
 • Mention that the applicant is insured
 • ​Short explanation of the business activities of the Dutch company
 • Declare that the applicant will leave the country before the visa expires
 • Signed by manager or human resources (note, this may not be signed by yourself!)
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen
 • Ondertekend door leidinggevende of personeelszaken (let op, deze mag niet door jezelf ondertekend worden!)
Other
Other
 • Copy of your yellow vaccination booklet with proof of vaccination against yellow fever
 • If you have been vaccinated against Covid-19, a copy of International Vaccination Certificate COVID-19 with QR code
 • Copy of the company registration of the inviting organization (Certificate of Incorporation)
 • An original English Chamber of Commerce extract 
 • All documents must be printed in color and delivered in portrait orientation
 • Self-Employed Entrepreneurs / Owners: A copy of your most recent business or personal bank statement of the current balance and your full name and address (nothing must be crossed out or hidden on this)
 • Unused visa: In the case of an unused visa, a detailed statement must be provided on letterhead stating the reason
Biometrics OIS
Biometrics OIS
 • Travelers who have issued biometric data on their current passport no longer have to go to OIS in person. KES can then submit the application, but we must pay € 100 service costs for OIS (these are extra costs)
 • Travelers who have not provided biometric data on their current passport must do this in person at OIS. Do not send any documents to us. Please take all required documents with you during your appointment at OIS. The costs of this are €50 and must be paid at OIS (these are additional costs).
 • If an appointment is missed or the documents are not in order, a new free appointment can only be made after a week. If you want to schedule a new appointment within this week, OIS charges € 50 administration costs.
Multiple Entry
 • A multiple entry visa can only be applied for if the traveler has received 3 single entry visas before. Please enclose a copy of the previously obtained visas
 • To get a multiple entry 12 months, you must first receive a multiple entry 6 months in your passport
Werkgeversverklaring
Werkgeversverklaring
 • Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) geschreven in het Engels op briefpapier van het bedrijf met de volgende punten:
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Naam bedrijf
 • Naam reiziger plus paspoort gegevens
 • ​Datum indiensttreding
 • Functie
 • Salaris
 • Doel van je bezoek aan Nigeria
 • Contactgegevens bedrijf
 • ​Handtekening werkgever
Costs
Visa time Visa cost
Visa
type
Validation of visa Max. stay per entry Processing time at embassy Embassy costs Service costs Total costs
single entry 3 months 30 Calendar days 10 working days €275 €205.7 €480.7
multiple entry 6 months 30 Calendar days 10 working days €525 €205.7 €730.7
multiple entry 12 months 30 Calendar days 10 working days €525 €205.7 €730.7
single entry urgent 3 months 30 Calendar days 2 working days €425 €387.2 €812.2
multiple entry urgent 6 months 30 Calendar days 2 working days €675 €387.2 €1062.2
multiple entry urgent 12 months 30 Calendar days 2 working days €675 €387.2 €1062.2
Paspoort
Paspoort
 • Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • Kleurenkopie van je informatiepagina uit je paspoort
 • Voor reizigers die nog geen biometrische gegevens hebben afgegeven en dit dus nog moeten doen bij OIS
 • Voor reizigers die in het verleden hun biometrische gegevens hebben afgegeven bij OIS hoeven dit vanwege het COVID-19 virus niet meer te doen.  
 • ​BRP uittreksel niet ouder dan 3 maanden OF een kopie van je verblijfsvergunning (alleen nodig indien je niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort)
Ambassadeformulier
Ambassadeformulier
 • Het aanmelden van de aanvraag voor een visum voor Nigeria dient via de website van de immigratiedienst te gebeuren. Kes Visa Support kan je aanmelding verzorgen. Om gebruik te maken van de Nigeria Online invulservice kun je het bijgevoegde formulier gebruiken.
 • Je kunt dit zelf of door KES laten invullen.
Pasfoto
Pasfoto
 • 2 officiële pasfoto's 3,5 x 4,5 cm (de pasfoto's mogen niet ouder dan 2 weken zijn)
 • Op de achterkant je volledige naam schrijven
 • Je kunt ook je pasfoto door KES laten afdrukken. Upload deze dan bij je aanvraag
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Garantiebrief
Garantiebrief
 • Garantiebrief, geschreven in het Engels, afgegeven door een Nederlands bedrijf, of een Nederlandse vestiging van het bedrijf.
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Onderwerp moet "Guarantee letter" zijn
 • Geschreven op bedrijfspapier
 • Adres en het Kamer van Koophandelnummer van het Nederlandse bedrijf/vestiging vermelden. Indien het geen Nederlands bedrijf/vestiging is, hoeft dit niet.
 • Aantal inreizen, duur van het benodigde visum en naam van de aanvragen vermelden. Indien uitreisdatum niet bekend is, dit vermelden inclusief de reden.
 • Specifiek de reden van het bezoek vermelden
 • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle gemaakte onkosten
 • Vermelden dat de aanvrager verzekerd is
 • ​Korte uitleg wat de bedrijfsactiviteiten zijn van het Nederlandse bedrijf.
 • Verklaren dat de aanvrager het land zal verlaten voordat het visum is verlopen
 • Ondertekend door leidinggevende of personeelszaken
Uitnodiging
Uitnodiging
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij (niet ouder dan 3 maanden) geschreven op briefpapier van het uitnodigende bedrijf.
 • Onderwerp moet "Invitation letter" zijn
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • Paspoortdetails van de aanvrager
 • Eerste reisdata en de specifieke reden van het bezoek
 • Aantal inreizen en de duur van het benodigde visum
 • Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij
 • Geldig kopie paspoort van de ondertekende persoon
 • Vermelden dat de uitnodigende partij immigratie verantwoordelijkheden op zich neem, d.m.v. de zin: "We, Naam bedrijf, accept full immigration responsibilities for Naam klant."
 • Korte uitleg wat de bedrijfsactiviteiten zijn van het Nigeriaanse bedrijf
 • Indien de ondertekenaar van de uitnodiging geen Nigeriaanse staatsburger is, dient er een kopie van een geldige verblijfsvergunning aangeleverd te worden
Overig
Overig
 • Kopie van je gele vaccinatie boekje.
 • Als je gevaccineerd bent tegen Covid-19 een kopie van Internationaal vaccinatiebewijs COVID-19 met QR code.  
 • Een scan van het Certifcate of incorporation:  Dit dient het bedirijf waarvoor je werkt of het uitnodigende bedrijf in Nigeria te verzorgen. Het document wordt afgegeven door de lokale KvK. Het adres van het bedrijf moet gelijk zijn aan het adres dat op de Certificate of Incorporation staat
 • Pre Approval Letter (Cable) van de Nigeriaanse Immigratiedienst gericht aan de ambassade in Den Haag.
 • Een origineel Engelse KvK uittreksel
 • Alle documenten moeten zijn getypt, in kleur geprint zijn en staand gedrukt worden geleverd
 • Het aanmelden van de aanvraag voor een visum voor Nigeria dient via de website van de immigratiedienst te gebeuren. Voor het aanmelden bij de immigratiedienst betaald u aparte kosten naast de kosten voor het visum. 
 • Ongebruikt visum: Bij een ongebruikt visum dient er op briefpapier een uitgebreide verklaring afgeleverd te worden met de reden.
Biometrische gegevens OIS
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort biometrische gegevens hebben afgegeven hoeven niet meer persoonlijk naar OIS. KES kan dan de aanvraag indienen, wel moeten wij bij OIS € 100,- servicekosten betalen (dit zijn extra kosten).
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort geen biometrische gegevens hebben afgegeven moeten dit persoonlijk bij OIS doen. Stuur geen documenten op deze documenten neem je mee tijdens je afspraak bij OIS. De kosten hiervan bedragen € 50,- en moeten bij OIS worden voldaan (dit zijn extra kosten).
 • Als een afspraak wordt gemist of de documenten zijn niet in orde kan er pas na een week een nieuwe gratis afspraak worden gemaakt.  Mocht je binnen deze week een nieuwe afspraak willen inplannen dan rekent OIS € 50,- administratie kosten.
Werkgeversverklaring
Werkgeversverklaring
 • Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) geschreven in het Engels op briefpapier van het bedrijf met de volgende punten:
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Naam bedrijf
 • Naam reiziger plus paspoort gegevens
 • ​Datum indiensttreding
 • Functie
 • Salaris
 • Doel van je bezoek aan Nigeria
 • Contactgegevens bedrijf
 • ​Handtekening werkgever
Costs
Visa time Visa cost
Visa
type
Validation of visa Max. stay per entry Processing time at embassy Embassy costs Service costs Total costs
single entry 3 months 90 Calendar days 10 working days €235 €205.7 €440.7
single entry urgent 3 months 90 Calendar days 2 working days €385 €387.2 €772.2
Paspoort
Paspoort
 • ​Dient tenminste 6 maanden bij aankomst geldig te zijn
 • Originele paspoort meesturen bij je aanvraag
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
 • Kleurenkopie van je informatiepagina uit je paspoort
 • BRP uittreksel niet ouder dan 3 maanden OF een kopie van je verblijfsvergunning (alleen nodig indien je niet in het bezit bent van een Nederlands paspoort)
Ambassade formulier
Ambassade formulier
 • Het aanmelden van de aanvraag voor een visum voor Nigeria dient via de website van de immigratiedienst te gebeuren. Kes Visa Support kan je aanmelding verzorgen.
 • Je kunt dit zelf of door KES laten invullen.
Pasfoto's
Pasfoto's
 • 4 officiële pasfoto's 3,5 x 4,5 cm (de pasfoto's mogen niet ouder dan 2 weken zijn)
 • Op de achterkant je volledige naam schrijven
Uitnodiging (4 exemplaren)
Uitnodiging (4 exemplaren)
 • Uitnodiging van de uitnodigende partij (niet ouder dan 3 maanden) geschreven op briefpapier van het uitnodigende bedrijf.
 • Geadresseerd aan de Nigeria Ambassador, attention of immigration desk Nigeria Embassy The Hague met het volledige adres.
 • Onderwerp moet "Invitation letter" zijn
 • Mag GEEN aanhef hebben (zoals, Dear visa officer, Dir sirs etc).
 • Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
 • ​Paspoortdetails van de aanvrager
 • Eerste reisdata en de specifieke reden van het bezoek
 • Aantal inreizen en de duur van het benodigde visum
 • ​Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij
 • Geldig kopie paspoort van de ondertekende persoon in kleur!
 • Specifiek en uitgebreide reden van het bezoek vermelden
 • ​​Korte uitleg wat de bedrijfsactiviteiten zijn van het Nigeriaanse bedrijf
 • Indien de ondertekenaar van de uitnodiging geen Nigeriaanse staatsburger is, dient er een kopie van een geldige verblijfsvergunning aangeleverd te worden
Overig
Overig
 • Expatriate quota: Dit dient het bedrijf in Nigeria te verzorgen via het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zowel origineel als gewaarmerkte kopie, met een geldigheidsduur van minimaal 6 maanden en met de baan die overeenkomt met die in het aanbod en in contract.
 • Een volledige kopie van het contract ondertekend en gedateerd door beide partijen, dit moet de aangeboden functie bevatten die overeenkomt met die vermeld op de Expatriate Quota
 • Een baanaanbod van het bedrijf, dit moet de aangeboden functie bevatten die overeenkomt met die vermeld op de Expatriate Quota
 • Een getypte acceptatiebrief van de sollicitant waarin staat dat ze de functie accepteren, deze moet de aangeboden functie bevatten die overeenkomt met die vermeld op het expatriatequotum.
 • Recent Engelstalig Curriculum Vitae
 • Orignele diploma's, overeenkomend met die vermeld op het CV
 • Kopieën van originele kwalificaties/certificaat/diploma deze moeten worden gelegaliseerd door Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO), Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ambassade van Nigeria. KES kan het legaliseren van je diploma verzorgen. 
 • Alle documenten (ook de gelegaliseerden) dienen in viervoud aangeleverd te worden. 
 • Certificate of Incorporation: Dit dient het bedrijf waarvoor je werkt of het uitnodigende bedrijf in Nigeria te verzorgen. Het document wordt afgegeven door de lokale KvK. Het adres van het uitnodigende bedrijf moet gelijk zijn aan het adres dat op de Certificate of Incorporation staat. 
Biometrische gegevens OIS
Biometrische gegevens OIS
 • Voor reizigers die op hun huidige paspoort biometrische gegevens hebben afgegeven hoeven niet meer persoonlijk naar OIS. KES kan dan de aanvraag indienen, wel moeten wij bij OIS € 100,- servicekosten betalen (dit zijn extra kosten).
 • Voor reizigers die op hun hudige paspoort geen biometrische gegevens hebben afgegeven moeten dit persoonlijk bij OIS doen. Stuur geen documenten op deze documenten neem je mee tijdens je afspraak bij OIS. De kosten hiervan bedragen € 50,- en moeten bij OIS worden voldaan (dit zijn extra kosten).
 • Als een afspraak wordt gemist of de documenten zijn niet in orde kan er pas na een week een nieuwe gratis afspraak worden gemaakt.  Mocht je binnen deze week een nieuwe afspraak willen inplannen dan rekent OIS € 50,- administratie kosten.
Kopie vliegticket
Kopie vliegticket
 • Kopie vluchtschema of een kopie van het e-ticket op briefpapier van de vliegtuigmaatschappij of reisorganisatie.
Vaccinaties
Vaccinaties
 • Kopie van je gele vaccinatie boekje met bewijs van vaccinatie tegen gele koorts.
 • Als je gevaccineerd bent tegen Covid-19 een kopie van Internationaal vaccinatiebewijs COVID-19 met QR code.
Costs
Visa time Visa cost
Visa
type
Validation of visa Max. stay per entry Processing time at embassy Embassy costs Service costs Total costs
single entry 3 months 90 Calendar days 10 working days €363 €205.7 €568.7
single entry urgent 3 months 90 Calendar days 2 working days €513 €387.2 €900.2
Passport
Passport
 • Must be valid for at least 6 months upon arrival
 • Send original passport with your application
 • Two empty, facing visa pages
 • Color copy of your information page from your passport
 • BRP extract not older than 3 months OR a copy of your residence permit (only required if you do not have a Dutch passport)
Passport photograph
Passport photograph
 • 2 official passport photos 3.5 x 4.5 cm (the passport photos must not be older than 2 weeks) 
 • Write your full name on the back
 • You can also have your passport photo printed by KES. Upload this with your application
Hotel confirmation
Hotel confirmation
 • Hotel confirmation of your entire trip in Nigeria
Copy flight ticket
Copy flight ticket
 • Copy of your plane ticket
Travel schedule
Travel schedule
 • Itinerary with a daily description of your trip, in English, and traveler's signature
 • Dit is niet verplicht als je je Nigeriaanse partner gaat bezoeken.
Bank Statement
Bank Statement
 • Recent copy of your bank statement with at least 1000 euros
 • Je volledige naam en adresgegevens moet zichtbaar zijn
 • of een Loonstrook met je volledige naam en adresgegevens.
Invitation
Invitation
 • If you are staying with family or friends, you must include an invitation from the person you are staying with. The invitation contains the following information:
 • Full address, with all contact details of the inviting party
 • Duration and reason of visit
 • The inviting person declares that he/she is fully financially liable
 • Copy of passport and signature of the inviting person
 • If the signer of the invitation is not a Nigerian citizen, a copy of a valid residence permit must be provided
 • De uitnodigende persoon verklaart dat hij/zij volledig financieel aansprakelijk is
 • Bankafschrift van de uitnodigende partij waaruit blijkt dat er voldoende saldo is om de periode die je er verblijft te betalen
 • Kleuren kopie paspoort en handtekening van de uitnodigende persoon
 • Vermelden dat de uitnodigende partij immigratie verantwoordelijkheden op zich neemt, d.m.v. de zin: "We, Naam , accept full immigration responsibilities for Naam klant."
 • Indien de ondertekenaar van de uitnodiging geen Nigeriaanse staatsburger is, moeten onderstaande punten ook in de brief worden verwerkt:
 • Korte introductie van de uitnodigende persoon
 • Beroep en functie van huidig beroep
 • Kleuren kopie van een geldige verblijfsvergunning
 • De relatie tot de visumaanvrager
 • Als je bij de uitnodigende partij logeert, moet dat ook in de uitnodiging komen te staan. 
Other
Other
 • Traveling with children: Copy of birth certificate(s) with the names of the parents mentioned on it. If one of the parents is not traveling, a signed statement including a copy of the passport must be sent to the consular department of the embassy, ​​in which the non-traveling parent grants permission to the other parent to travel with their child (ren).
 • A multiple entry visa can only be applied for if it can be demonstrated that the traveler has been to Nigeria before. 
 • In the case of an unused visa, a statement must be issued on letterhead stating the reason for this. 
 • If you have been vaccinated against Covid-19, a copy of International Vaccination Certificate COVID-19 with QR code.
 • ​Alle documenten moeten zijn getypt in kleur zijn en staand gedrukt worden geleverd
 • ​Een multiple entry visum is alleen aan te vragen wanneer aantoonbaar is dat de reiziger eerder in Nigeria is geweest. 
 • Bij een ongebruikt visum dient er op briefpapier een verklaring afgeleverd te worden met de reden hiervoor. 
Embassy form
Embassy form
 • The application must be submitted through the website of the Immigration Service (Innovate). KES Visa Support can take care of your application
 • You can fill in the Innovate form yourself or order our Application Filling Service
Biometrics OIS
Biometrics OIS
 • Travelers who have issued biometric data on their current passport no longer have to go to OIS in person. KES can then submit the application, but we must pay € 100 service costs for OIS (these are extra costs).
 • Travelers who have not provided biometric data on their current passport must do this in person at OIS. Do not send any documents. Please take these documents with you during your appointment at OIS. The costs of this are €50 and must be paid at OIS (these are additional costs).
 • If an appointment is missed or the documents are not in order, a new free appointment can only be made after a week. If you want to schedule a new appointment within this week, OIS charges € 50 administration costs.
Introductiebrief aanvrager
Introductiebrief aanvrager
 • Geadresseerd aan de Nigerian Embassy, The Hague, Netherlands met het volledige adres
 • Mag GEEN aanhef hebben (zoals, Dear visa officer, Dir sirs etc).
 • De introductiebrief moet zijn voorzien van een datum
 • Moet je eigen volledige adres bevatten en het adres van je verblijfplaats 
 • Uitgebreide Introductie over jezelf. Uitleg wie je bent, wat je doet in het dagelijks leven, wat voor werk je doet. Dit mag niet ''puntsgewijs'' 
 • Paspoort gegevens
 • ​Volledig adres, met alle contactgegevens van de genodigden
 • ​​Wie ga je bezoeken / wat je gaat bezoeken en uitgebreide reden van het bezoek. Noem wat belangrijke punten in deze brief.
 • Met wie je de reis gaat maken
 • Type visa wat je aanvraagt bijvoorbeeld: "Visitor Single Entry" of "Tourist Single Entry"
 • ​Duur van het bezoek
 • Moet een handtekening met voorletter(s) en achternaam bevatten
 • Titel van de brief moet zijn: Letter of Introduction
 • Let op!! Deze brief moet getypt zijn met volledige zinnen. 
Costs
Visa time Visa cost
Visa
type
Validation of visa Max. stay per entry Processing time at embassy Embassy costs Service costs Total costs
single entry 3 months 30 Calendar days 7 working days €275 €205.7 €480.7
multiple entry 6 months 30 Calendar days 7 working days €525 €205.7 €730.7
multiple entry 12 months 30 Calendar days 7 working days €525 €205.7 €730.7
Request a visa

NIGERIA VISA APPLICATION INFORMATION

test
Request a visa Request a visa

Frequently Asked Questions Nigeria

What visa do I need for my trip to Nigeria?
Tourist

Business

TWP

STR
I want to renew my Nigerian passport. Is that possible via KES?
People with Nigerian nationality can renew their passport at the embassy in The Hague. It is also necessary to make a credit card payment on the INNOVATE1 platform. If you do not have a registered credit card, we can assist you with this payment.
What is INNOVATE1 Services?
In order to apply for a visa at the Embassy of Nigeria, you must first register with the Immigration Service. INNOVATE1 Services takes care of the online registration and charges for this. 
What visa do I need if I travel to Nigeria for an adoption?
Nigeria does not have a special adoption visa. If you are traveling to Nigeria for this purpose, you must apply for a business visa.
What days can I submit my Nigeria visa application?
Visa applications with a normal processing time can only be submitted to the embassy on Mondays, Tuesdays and Thursdays. Requests with an urgent procedure can be submitted every working day.
Can I visit Nigeria as a tourist?
All tourist visas are temporarily suspended, except for Dutch passport holders of Nigerian descent and for persons who are married to a Nigerian man/woman or invited by family or friends.